Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Saturday, 4 February 2012

Snow, A Surprise, and In Full Bloom

Yesterday afternoon, we had lots of snowfall and within about two hours, our garden was covered in about 10 cm of snow!

Gistermiddag is er veel sneeuw gevallen en binnen twee uur was onze tuin bedekt in een laag sneeuw van ongeveer 10 cm!
This afternoon the doorbell rang and postie brought a surprise parcel from my friend Michele from the USA:
Vanmiddag ging de bel en de postbode bracht een verrassingspakje van mijn vriendin Michele uit Amerika:
It contained the pretty fabric in the background which is perfect for my Berries and Bluebirds project, pretty scissors with two of my favourite things: pink and polka dots, a very cute cupcake, the bicones for Herbularius, Karen Kay Buckley's "Perfect Circles", which is very aptly named as you can make perfect applique circles using these templates. And last but not least a beautiful ornament by Jim Shore. The angel is working on a quilt!


Thank you so much, Michele!
Het bevatte het mooie stofje in de achtergrond dat perfect is voor mijn Berries en Bluebirds project, een leuk schaartje met twee van mijn lievelingsdingen: roze en stippen, een grappige cupcake, de bicones voor Herbularius, en een pakketje met de toepasselijke naam "Perfect Circles" van Karen Kay Buckley waarmee je hele mooie rondjes kunt appliqueren. En als laatste een mooie engel van Jim Shore die werkt aan een quilt!


Heel erg bedankt, Michele!


This afternoon I also completed the fourth stitchery for In Full Bloom by Lynette Anderson. You can probably still see the trickmarker marks which will fade with time.
Vanmiddag heb ik ook de vierde stitchery voor In Full Bloom van Lynette Anderson afgemaakt. Je kunt waarschijnlijk de streepjes gemaakt met een verdwijnpen zien, die vanzelf zullen weggaan.
These little stitcheries are so much fun to work on. I just pick them up whenever I have a bit of time on my hands, but not enough time to get settled with a bigger project.


There is one more stitchery to do for the row I'm working on, as well as two patchwork blocks.
Deze kleine stitcheries zijn erg leuk om aan te werken. Als ik even tijd heb ga ik eraan verder, als ik niet genoeg tijd heb om er echt voor te gaan zitten met een groter project.


Er moet nog een stitchery gemaakt worden voor de rij waar ik nu aan werk, en ook twee patchwork tussenblokjes.
Thanks for all your lovely comments on my previous post. The catfish babies are thriving on a mix of crushed algae tablets and cucumber. Of course we will not keep them all if they make it to adulthood. Our aquarium is quite big, but not *that* big. Catfish are quite territorial, so even with the four adults we have, there are tiffs going on.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes op mijn vorige blogje. De algeneterbaby's doen het prima op fijngemaakte algenetertabletten en komkommer. Natuurlijk kunnen we ze niet allemaal houden als ze het gaan redden. Ons aquarium is best groot, maar niet *zo* groot. Algeneters zijn best territoriaal en zelfs de vier volwassen vissen hebben al regelmatig ruzie.

2 comments:

Unknown said...

Mooi foto's, ook hier is het genieten buiten.
Je bent aardig bezig met alles, mooi om naar te kijken.

Een fijn weekend,
groetjes Yvon.

Giovanna said...

Lovely gifts from Michele! And the new block is very pretty, well done.

Usually 10cm of snow is quite a lot here, but right now we're wallowing in almost a metre, after what came down today (and there's more in the forecast...). So I hope you'll forgive me for not being too impressed :-)