Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 15 November 2018

Love Entwined, still in progress

Naast "Garden of Forgetfulness", werk ik ook nog steeds aan mijn "Love Entwined" van Esther Aliu.
Omdat ik er al zo lang aan werk, sinds het ontwerp voor het eerst werd uitgebracht, blijf ik onderdelen veranderen en aanpassen aan mijn huidige smaak en handwerk-niveau. 

Beside "Garden of Forgetfulness", I'm also still working on my Love Entwined. 
Having worked so long on it, I started it when it was first published by Esther, I keep changing bits and pieces, adapting it to my current taste and level of skill. Van de zomer heb ik eraan gewerkt op ons terras. Ik verving de 'Dutch clogs' door hartjes, die ik mooier vond en die goed passen bij een project met 'Love' als deel van de naam. 

This summer I worked on it on our terrace. I replaced the 'Dutch clogs' with hearts, which I liked more and which is fitting for a project which has Love in its name. Esther zelf uitte van de week haar verbazing en frustratie dat haar eigen Love Entwineds (ze maakt er twee) nog steeds niet af zijn, terwijl er steeds vaker prachtige Love Entwined quilts verschijnen. Ik begrijp die frustratie volledig.

Esther herself expressed her surprise and frustation that her own Love Entwined quilts (yes she is making two of them) still aren't finished, whilst there are finished Love Entwined quilts appearing more often. I understand that frustration, and feel the same.

Een van de dingen die ik veranderde is de gele randen. Die werden oker. Daar ging ik weer aan twijfelen toen ik hem tevoorschijn haalde maar ik moet een keer stoppen met veranderen anders komt hij nooit af.

One of the things I changed is the yellow borders. They became ochre/gold. I started doubting that choice when I picked it up again, but I have to stop changing things or it will never be finished.
Ik werk aan het middenstuk, de boeketten in de vazen, in broderie perse, maar heb ook al een groot deel van de randen bijna klaar. 

I'm working on the centre, the bouquets in broderie perse, but I also have a large part of the borders nearly finished.Op de eerste serie randen doe ik de kleine boeketjes ook in broderie perse. Hele kleine bloemetjes.

On the first series of borders, I'm doing the small bouquets in broderie perse too. They are very small flowers.


Er zit veel herhaling in dit project, waardoor ik af en toe iets anders moet gaan doen.

There is a lot of repetition in this project, which is the reason why I have to do something else now and then. 

Dat is in ieder geval mijn excuus dat ik af en toe afgeleid ben ;)

That is my excuse for being distracted now and then ;)


Dit blogje wordt gelinkt aan het blog van Esther Aliu, voor WOW (WIPs on Wednesdays)

This blog post will be linked to Esther Aliu's blog, for WOW (WIPs op Woensdag)

Tuesday, 13 November 2018

Garden of Forgetfulness revisited

Vlak voor we begin oktober 2015 gingen verhuizen was mijn moeder flink ziek en we hebben bij toerbeurt dag en nacht bij haar gewaakt. Ik ben toen begonnen aan "Garden of Forgetfulness" van Willyne Hammerstein, om iets te hebben wat ik makkelijk bij Mam kon doen. Mam vond het ook leuk om iedere keer de rozetten te zien ontstaan. 

Just before we moved home at the beginning of October 2015, Mum was gravely ill and we took turns to stay with her day and night. It was at that time that I started "Garden of Forgetfulness" bij Willyne Hammerstein, to have a project that I could easily do at her bedside. Mam enjoyed seeing the rosettes come to life. 

Sinsdien lag dit project min of meer stil, is Mam er niet meer, en ik heb het vorige week weer opgepakt. Het is gewoon te leuk om te doen. Eigenlijk was dit een voorbereiding op HET ontwerp van Willyne Hammerstein, la Passacaglia. Om te kijken of ik het wel leuk vind om EPP te doen. En of mijn zere handen het wel vol zouden houden.

Since then this project was more or less on halt, Mum is no longer with us, and I picked it up again last week. It is just too much fun to do. In fact this was the preparation for a much bigger and more complicated design by Willyne Hammerstein: La Passacaglia. To see whether I enjoy doing EPP and also whether my sore hands would be able to manage. Ik gebruik een malletje om het fussy cutten te vergemakkelijken. 

I use an acrylic template to make fussy cutting easier


Op zoek naar een stofje dat past bij het blauwe streepje/bloemetje

Looking for a fabric that will go with the blue stripe/floral


En er is weer een rozet af.

And another rosette is done.


Ik gebruik geen lijm, maar rijg de stof om de kartonnetjes, zodat ik ze steeds opnieuw kan gebruiken en dat dat kartonnetjes er ook makkelijk uit gaan. De handige klemmetjes helpen hierbij.

I don't like to use glue, but I thread-baste the fabric around the templates. That way I can keep using them and they easily come out. The handy clasps are great for EPP.Quilt Inspector Luna


De stand tot vanmorgen, met de beoogde randstof, die ik ook gebruik voor de wiebertjes. 

Progress until this morning, with the planned border fabric, which I'm also using for the diamonds.

Het is nu echt herfst bij ons, al zijn de temperaturen nog steeds vrij hoog voor de tijd van het jaar. De berken voor ons huis hebben hun gouden kleur weer aangenomen.

Autumn has really arrived at our home, even though the temperatures are still quite high for the time of year. The birches in front of our home have taken on their golden colour. 

De ginkgo heeft zijn prachtige kleur aangenomen vlak voor alle blaadjes er in één keer af vallen

The ginkgo tree has taken on the colour it has just before it drops all its leaves in one go. 

De hortensia is nu ook heel erg mooi, met zijn herfstkleuren

The hydrangea is beautiful too, in its autumn colours

 
Ik eindig het blogje met een foto van een zonsondergang die ik vrijdag nam, op weg naar huis.

I'm ending this blog post with a picture I took on my way home last Friday.

Ik hoop dat je genoten hebt van het lezen van dit blogje. Er volgt er snel een over de voortgang van mijn Love Entwined, waar ik ook nog steeds aan werk.

I hope you enjoyed reading this blog post. It will be followed soon by another one about progress on my Love Entwined, which I'm also still working on.

Thursday, 17 May 2018

Dear Jane: drie nieuwe blokjes / three new blocks

Bedankt voor jullie leuke reacties. Het wordt nog steeds op prijs gesteld om een blog bij te houden, dus ik ga mijn best doen. Ik vind het zelf ook fijn als handwerkdagboek.
Thanks for your lovely reactions. It is still appreciated to keep a blog, so I will do my best to keep it up. I like it myself too, as a stitching diary. 

Tussen de bedrijven door werk ik nog steeds aan Dear Jane. De afgelopen weken heb ik drie blokjes gemaakt. Ze zijn erg handig om in de tuin te maken.
I'm still working on Dear Jane, amongst other projects. The past weeks I completed three blocks. They are very handy to make in the garden. 

Allereerst maakte ik A4 af:
First I finished A4:
A4: "Courtney's Stethoscope"

Daarna wasF2 aan de beurt:
Next came F2:
F2: "Kaleidoscope"Dat was nog best een klus, vooral om de langwerpige driehoekjes op de juiste manier eraan te zetten.
Het bordeauxrode stofje met sterretjes kreeg ik van Helen Marasco uit Australië.  Dank je wel, Helen!
Which was quite a job because of the oblong triangles which have to be attached the right way around. The burgundy fabric with stars was sent to me by Helen Marasco from Australia. Thanks Helen!

en als laatste een paar dagen geleden E5:
and the last one, E5, which I completed a few days ago: 

E5: "Rising Sun"
Er zijn nu 55 blokjes af van de 169 en één punt.
There are now 55 blocks and one border point. 

Ondertussen werk ik aan Love Always van Esther Aliu. De middencirkel en twee blokken met vazen en boeketten zijn af en ik werk aan de derde vaas/boeket. De vierde is het blok van deze maand.
I'm also working on "Love Always" by Esther Aliu. The centre circle and two blocks with bases are finished and I'm working on the third vase block. The fourth is this month's block. 

Er is ook een nieuw project in de maak (ik zou nog zo aan niets nieuws beginnen) maar dat hou ik nog even geheim.
I also started a new project (I was so intending not to start anything new) but I'm keeping that to myself for now. 

Tot de volgende keer.
Till next time.

Wednesday, 2 May 2018

Catching up

And again it has been a very long time since I updated my blog. Facebook is just so much faster for sharing things, but I do like my blog as a reference to go back to, and also for sharing my passions applique, photography, painting, crochet, etc.

Het heeft alweer veel te lang geduurd sinds ik voor het laatst iets op mijn blog zette. Facebook is veel sneller om dingen te delen, maar ik vind mijn blog nog steeds leuk en het is een handig dagboek. En ook om mijn passies appliqueren, fotografie, schilderen, haken enz te delen. 

So I will post a summary of each month since I last posted.

Ik zal een samenvatting schrijven over iedere maand sinds ik voor het laatst heb geschreven. 

May 2017 / Mei 2017

Mid April we had adopted a female black cat called Beertje (little bear in Dutch) from a shelter in Roosendaal. About a week later we realised she was pregnant.

Half april haalden we een poes uit het asiel in Roosendaal. We noemden haar Beertje. Ongeveer een week later zagen we dat ze zwanger was.

We had an X-ray taken of her tummy to determine how many kittens there would be, for the birth and for future adoptive parents. We had decided we would keep two of them ourselves. We already had three cats including Beertje.

We lieten en röntgenfoto maken van haar buik om te zien hoe veel kittens ze droeg, voor de bevalling en voor eventuele toekomstige adoptiegezinnen voor de kittens. We zouden er twee zelf houden. We hadden al drie katten inclusief Beertje. 


Beertje was by then heavily pregnant.
It turned out to be just one kitten. You can see it in the x-ray between Beertje's 'knees' and breast bone.

Beertje was toen al hoogzwanger.
Het bleek maar één kitten te zijn. Je ziet het op de röntgenfoto tussen beertjes 'knieën' en borstbeen liggen. 


It was born a few days later on May 23rd.

Het kitten werd een paar dagen later geboren, op 23 mei. 
She turned out to be a female and we called her Belle
Het bleek een meisje te zijn en we noemden haar Belle

She was an adorable kitten, and is now almost 1 year old.
Ze was een schattig kitten en is nu bijna 1 jaar. 


I had some issues with crochet and Belle :)
Er waren wel wat probleempjes met Belle toen ik ging haken :)But I did finish my Mandala Madness at the beginning of August.
Here is a photo up until part 17 (MM has 18 parts) with Beertje. I don't appear to have a photo of it completed. 

Maar begin augustus was mijn Mandala Madness af (ontwerp: Helen Shrimpton) 
Op deze foto zie je mijn MM tot en met deel 17 (er zijn 18 delen) met Beertje. Ik heb geen foto van mijn MM die af is.  It was a challenge but so much fun to do whilst I had to rest my leg, so I started a second one for my SIL.
Het was een hele klus, maar ook zo leuk om te doen terwijl ik moest rusten met mijn pijnlijke been, dat ik gelijk een tweede MM ben begonnen, voor mijn schoonzus. 

She chose the colours. I have more done than this but need to take a new photograph.
Zij koos de kleuren. Ik heb meer af dan in deze foto te zien is en moet een nieuwe foto maken.


Once I could sit on a dining chair again, I worked on my applique and patchwork projects.

Toen ik eenmaal weer op een eetkamerstoel kon zitten, werkte ik aan mijn applique- en patchwork- projecten. 

Antique Wedding Sampler with some help from Belle

Dit is mijn Antique Wedding Sampler met wat hulp van Belle 
In August I lost my Mum. She had not been well and we nursed her at home together with Dad and Home Care and were able to grant her wish to pass away at home.

In augustus verloor ik mijn moeder. Ze was ziek en we verpleegden haar thuis met samen met Pap en de Thuiszorg. We hebben haar wens kunnen laten uitkomen om thuis te sterven. 


Mum was also a quilter and I miss her so much when working on my projects (and also at other times). Now that spring has arrived, I miss her even more because Mum loved our new home and garden so much.

Mam was ook een quilter en ik mis haar erg als ik aan mijn projecten werk (en natuurlijk ook op andere momenten). Nu dat het voorjaar is gekomen, mis ik haar nog meer omdat ze het hier zo heerlijk vond. 


In Autumn we had a huge walnut harvest, much bigger than previous years.

In de herfst hadden we een enorme walnootoogst. Veel groter dan vorige jaren. It takes me at least 2 hours each day to collect the walnuts. The harvest starts mid-September and lasts till the first week of November.

Het kost me op zijn minst 2 uur per dag om de walnoten te rapen. De oogst begint half september en duurt tot en met eerste week november. 2018In January I started a new project by Esther Aliu, one of the projects from her 2018BOM called Love Always. It is a companian piece for Love Entwined.

In januari begon ik aan een nieuw project van Esther Aliu, een van de projecten van haar 2018 blok van de maand, Love Always. Het hoort bij Love Entwined. I had fallen in love with a line of batiks, which I'm using for this project. Instead of doing Esther's flowers, I worked with broderie perse flowers.

Ik was verliefd op een serie batiks die ik voor dit project gebruik. In plaats van Esther's bloemen, maak ik broderie perse bloemen.

I have nearly completed the third vase block.

Ik heb bijna het derde blok met een vaas en een boeket af.Also in January we lost two of our big pine trees in a big storm on January 18th. One tree fell in the road and the other nearly fell on our house, but only brushed past our roof, and landed just outside our front door, on the side of the house. It is difficult to show how big this tree was.

Ook verloren we in januari twee van onze grote naaldbomen, tijdens de grote storm van 18 januari. Eén boom viel op het laantje langs ons huis, de tweede viel bijna op ons huis. Gelukkig gleed de boom langs ons dak en viel nét naast ons huis, voor de voordeur. Het is moeilijk in beeld te brengen hoe enorm groot deze boom was. 
View from the kitchen / uitzicht vanuit de keuken


View from the garden / vanaf de tuin

The trunk cut in 25 layers. I counted 42 rings / de stam in 25 dikke plakken gezaagd. Ik telde 42 jaarringen.


In January and February it got very cold and I was able to do some more frosty bubble photography.
One day and night the wind chill went down to minus 24C.

In januari en februari werd het erg koud en toen kon ik weer bevroren bellen fotograferen. 
Een dag en nacht was de gevoelstemperatuur min 24 graden. Temperatuur op het moment van het fotograferen / temperature during photography

This has taken me to spring of this year, from where I will pick up again hopefully in regular instalments.

Ik heb nu het voorjaar van 2018 bereikt en zal vanaf nu proberen weer regelmatig te schrijven. 

Sorry for the very long post.

Sorry voor dit erg lange blogverhaal

Friday, 19 May 2017

Well and Truly Hooked ~ Haakverslaafd

I have been meaning to revive my crochet technique for a while, and a while back a friend helped me along, and I did a bit of crochet.

Ik wilde al een tijdje mijn haaktechnieken weer opfrissen, en een tijdje geleden hielp een vriendin me daarbij, en ik heb toen ook wat gehaakt. 

Since the beginning of March I have been suffering from a problem with my leg, which apparently stems from my back. I'm waiting to see a neurologist for a suspected slipped disc.
And since I cannot do applique or piecing in my lap, I have taken to crochet again.

Sinds begin maart heb ik last van mijn been. De klachen komen waarschijnlijk uit mijn rug. Ik wacht op een afspraak met een neuroloog, voor een vermoedelijke hernia. 
En omdat ik niet kan appliqueren of patchen op schoot, ben ik weer gaan haken.  

First I worked on 'Persian Tiles'. I took the kit with me to Scotland at the end of March, where I went despite the 'injury'.
I ended up spending several days resting my leg and doing crochet, with the most beautiful view. Not exactly a punishment. I was staying with my friends in the Isle of Skye again.

Eerst werkte ik aan Persian Tiles en nam het pakket eind maart mee naar Schotland, waar ik ondanks het probleem met mijn been naartoe ging. 
Ik heb daar een aantal dagen volledige rust moeten nemen en heb daar gehaakt, met dit prachtige uitzicht. Niet echt een straf.  Ik logeerde bij vrienden op het eiland Skye. 

Next door neighbour

Neighbours across the water - Isle of Scalpay


That kit really got me through a lot of pain and having to rest, especially the last day before traveling back home.

Het pakket hielp me afleiding te zoeken van de pijn en bij het rust nemen, vooral de laatste dag voor ik naar huis reisde. 

Which was an andventure in itself because I had to call in Special Assistance from KLM to get me home. That white thing that looks like the device they usually use to load the catering, is called an 'ambulift'.

En dat was een avontuur op zich, want ik moest 'Special Assistance' inroepen van KLM om me naar huis te vervoeren. Dat witte ding dat eruit ziet als dat ding waarmee ze normaal de catering aan boord brengen, heet een 'ambulift'.

 Once resting at home, the repetition of 16 identical tiles started to get to me and I started looking at other, more interesting, projects.

Toen ik eenmaal thuis aan het rusten was, begon de herhaling van 16 identieke tegels me te vervelen en ik ging op zoek naar een interessanter project. 
I spotted Mandala Madness CAL, designed by Helen Shrimpton, and ordered some yarns, which of course came the next day. I wasn't going to start it until I had finished all the tiles and granny squares for Persian tiles, famous last words....

Ik vond Mandala Madness CAL ontworpen door Helen Shrimpton en bestelde wat garens, die natuurlijk prompt de volgende dag binnenkwamen. Ik zou nog zo niet beginnen tot ik alle tegels en granny squares van Persian Tiles af had. Tja...

I had to try a little bit........but soon part 1 was completed.
And it is so much fun to do, albeit asking everything of my poor concentration. 

Ik moest natuurlijk een stukje proberen......en al snel was deel 1 af! 
En wat is het leuk om te doen, maar het vraagt wel álles van mijn slechte concentratie.  

...... and part 2
...... en deel 2

That folded border with triple crochets cost me about a week to get right, I kept ripping it out and starting again. For some reason it just didn't work.
Finally, helped by three boxes of stitch markers...

Over die gevouwen rand met driedubbele stokjes deed ik ongeveer een week, met veel uithalen en opnieuw beginnen. Om een of andere reden lukte het niet. 
Uiteindelijk, geholpen door drie doosjes steekmarkeerders.... 

   .... it was done!
.... was hij af! 


And since then, part 3 and 4 are also done... keeping the stitch markers at hand.
En sindsdien zijn deel 3 en 4 ook klaar...met de steekmarkeerders altijd bij de hand. 

I started part 5 this morning. So I guess you can call me well and truly hooked!

En vanmorgen ben ik begonnen met deel 5. Dus ik denk dat ik behoorlijk verslaafd ben! 

See you next time, probably with more crochet until my leg and back are sorted out.

Tot volgende keer, waarschijnlijk met meer haakwerk, tot mijn been en rug genezen zijn.