Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 23 October 2012

The Isle of SkyeAs you can see from the picture above, and the title of this post, I once more travelled to the Isle of Skye, my favourite part of Scotland. The main reason was a concert by my favourite Scottish fiddler, Duncan Chisholm. And what an amazing concert it was, in a very small venue in Portree. It was as if I had given Duncan a list of my favourite tunes: he played them all :o)

Zoals jullie kunnen zien aan de foto hierboven en de titel van dit blogje, ben ik weer naar het eiland Skye gereisd. De hoofdreden was een concert door mijn favoriete Schotse violist Duncan Chisholm. Het was een fantastisch concert in een klein zaaltje in Portree. Het leek net of ik Duncan een lijst had gegeven van mijn favoriete nummers: hij heeft ze allemaal gespeeld :o) 

The picture above was taken in the area where my friend and I walked her dog every day. What an amazing place to walk one's dog!

De foto hierboven is genomen op de plek waar mijn vriendin en ik iedere dag haar hond hebben uitgelaten. Wat een fantastische plek om je hond uit te laten!


The small fishing boats are situated behind the local shops. Somehow the back of the shops in our town are not quite so attractive!

Deze kleine vissersbootjes liggen achter de plaatselijke winkels. Op een of andere manier is het achter de winkels in ons dorp lang niet zo aantrekkelijk!


And if you wondered what is behind that harbour wall:

En als je je afvroeg wat er achter die havenmuur is:

The island of Scalpay across from where my friends live looked a bit spooky with this strangely shaped cloud above it.

Het eilandje Scalpay tegenover het huis van mijn vrienden zag er een beetje spookachtig uit met deze vreemd gevormde wolk erboven.


One half of the beautiful rainbow across the water.

De ene helft van de prachtige regenboog aan de overkant van het water.
And here is the other half.

En hier is de andere helft.


I came back exactly one week ago and boy am I feeling nostalgic...

Ik ben precies een week geleden teruggekomen en wat heb ik een heimwee...


Back soon with pictures of the projects I am currently working on.

Tot gauw met foto's van de projecten waar ik op dit moment aan werk.

3 comments:

Giovanna said...

What beautiful places! Glad to read you had a good time.

Unknown said...

Wat ziet dat er weer prachtig uit.
En zo te zien had je ook nog redelijk goed weer.
Het is weer genieten van je foto's, wij zijn al aan het aftellen tot we weer naar Schotland toe mogen en als ik dit soort plaatjes zie wil ik gelijk weg!

Groetjes Yvon.

Joysze said...

Wow.... these pictures are stunning!!!!