Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 8 April 2013

Quilt Me Club 2013 & Watercolours


As promised, I'm back with two of the watercolours I painted whilst in Scotland. Both were painted from memory. I normally paint from (my own) photographs.

Zoals beloofd laat ik jullie twee aquarellen zien die ik heb geschilderd terwijl ik in Schotland was. Beide werden uit mijn hoofd geschilderd. Normaal schilder ik met behulp van (mijn eigen) foto's.This little seascape measures about 20 x 29 cm. Marcel liked it so much when I came back home, that it will apparently end up hanging in our living room, together with the above landscape. Yay! I guess I had better get them framed. I will have more painting tuition soon, to keep the mojo going.

Dit kleine 'zeeschapje' meet ongeveer 20 x 29 cm. Marcel vond hem zo mooi toen ik weer thuis kwam, dat hij in onze woonkamer mag hangen, samen met het bovenstaande landschap. Joepie! Ik kan ze dus maar beter laten inlijsten. Binnenkort heb ik weer aquarel-les, om de 'mojo' gaande te houden,
Amazingly, I didn't stitch at all whilst in Scotland. My painting mojo came back big time and I took advantage of it. I did have several stitchy projects in my luggage and they never got unpacked.

After coming home, I completed the second applique block for Quilt Me Club 2013 part 2 by Nataliejo of l'Atelier Perdu

Verbazingwekkend genoeg heb ik in Schotland helemaal niet gehandwerkt. Mijn schilder-mojo werd opeens heel actief en daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik had een aantal handwerkprojecten bij me, maar die heb ik niet eens uitgepakt. 

Na mijn thuiskomst heb ik het tweede applique-blok voor Quilt Me Club 2013 deel 2 van Nataliejo van l'Atelier Perdu afgemaakt. 

Last week, part 3 arrived and the first block is finished. I still have another applique block and two pieced blocks to work on this month.

Vorige week kwam deel 3 en het eerste blok is af. Ik moet nog een applique-blok maken en twee patchworkblokken.

Thank you for your lovely comments.
Back soon with more parts of Quilt Me Club 2013, and hopefully a new watercolour.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes.
Ik ben snel weer terug met meer blokken voor Quilt Me Club 2013, en hopelijk een nieuwe aquarel.


6 comments:

Unknown said...

wat zijn je aquarel's mooi ik hoop dat je er ook een mooie lijst bij kan vinden.
de quilt me club ziet er ook weer mooi uit.

Groetjes Yvon.

Giovanna said...

Lovely quilt blocks, and beautiful painting - you have so much talent!

Susan said...

Your paintings are beautiful! Love the quilts.

nataliejo said...

Ohhh, well done, Anne Marieke !! Very nice work :-)

Helen said...

Many happy returns !!! beautiful paintings and lovely work. The flowers and vases are gorgeous !!!!!

Glenda said...

So so happy your painting mojo is back with you. Both paintings are to dye for. There is some thing very very special about your water colours. Glad to know you will have it hung where you can enjoy it every day. Hugs Glenda