Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 19 August 2013

Love Entwined Part 3 in Progress

On Thursday, part 3 of Love Entwined was published. We are adding two polka dot flowers and two circles of hearts this month. I started with the Polka Dot flowers:

Op donderdag is deel 3 van Love Entwined uitgekomen. Deze maand maken we twee gestippelde bloemen en twee cirkels met harten. Ik ben begonnen met de gestippelde bloemen: 

The centre of these leaves is done in reverse applique, revealing the background fabric.

Het midden van deze bladeren wordt omgekeerd geappliqueerd, waardoor de achtergrondstof zichtbaar wordt. 

Underneath the pink 'oak leaves' I added some yellow fabric which will be visible in the centre once the leaves have been reverse appliqued.

Onder de roze 'eikenbladeren' heb ik gele stof gedaan, die zichtbaar zal worden in het midden zodra de bladeren geappliqueerd zijn. 

Not too happy with my first attempt at reverse applique, but practise makes perfect, I guess, so by the time I have done 8 of these 'oak leaves' it should look alright.

Ik ben niet zo tevreden over mijn eerste poging om omgekeerd te appliqueren, maar oefening baart kunst zullen we maar zeggen. Tegen de tijd dat ik acht 'eikenbladeren' heb gemaakt, zullen ze wel mooier worden. 

Four 'oak leaves' and two polka dot leaves finished, and two basted in place.
Once these are done, the first circle of hearts will be next.
I also need to add no fewer than 48 8 mm circles, the same size as the tiny circles on the compass ring. 

Vier 'eikenbladeren' en twee gestippelde bladeren zijn klaar, en twee zijn geregen. 
Als deze klaar zijn, ga ik verder met de eerste cirkel met hartjes. 
Op de bladeren komen 48 rondjes van 8 mm, dezelfde maat als de rondjes op de kompasring. 


Thanks for all your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.
10 comments:

Karen - Quilts...etc. said...

these are looking great - I am working on my zigzags and hope to have them finished tomorrow!

Donna~~ said...

I struggle with reverse applique, as it doesn't seem very durable so I tend to overstitch it. You make it look doable. Your LE is looking very nice. I'm still just living vicariously--not doing the quilt, but am enjoying watching everyone else's choices.

Helen said...

It's looking fantastic, beautiful stitching !!!

Marguerite said...

Deze quilt word bij jou ook al zo mooi. Blijf genieten van alle verschillende stoffen en manieren die iedereen gebruikt. Het is ook een super mooi patroon.
Groetjes Marguerite

Anna said...

Heel mooi, spannend hè elke maand.

Jane in Cumbria said...

Het ziet er echt heel mooi uit. Wat leuk dat het geel ook weer terug komt. Prachtig!

Quilter Kathy said...

So beautiful...you make it look so easy :)

Carin said...

Wat ziet dat er al prachtig uit !!

Anonymous said...

Wat een mooie kleurkeuze.
Het wordt prachtig. Succes met de rest van deel 3

Glenda said...

Hi Anne Marieke your needle work is incredible, I just love looking at it, it calms me and reminds me of my mum. You must put so much love in to every stitch not one is hurried. Hugs Glenda