Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 22 May 2013

WOW: WIPs On Wednesdays

Part 1 of Saltbox Farm was finished on Saturday. So much fun to work on, with a combination of piecing, applique and stitchery.  I ended up changing quite a few of the fabrics, as I happened to have some of the original fabrics which the designer chose in my stash.

Deel 1 van Saltbox Farm was zaterdag af. Hij is erg leuk om aan te werken, met een combinatie van patchwork, appliqueren en stitchery. Uiteindelijk heb ik best veel stofjes vervangen, omdat ik toevallig een aantal van de door de ontwerpster gekozen stoffen in mijn voorraad had. 


Some details of part 1. The flower in the circle is a flannel flower, according to the designer. Having never heard of flannel flowers, I had a Google and found this pretty flower:

Een paar details van deel 1. De bloem in de cirkel is een 'flannel flower', volgens de ontwerpster. Ik had er nog nooit van gehoord, heb even geGoogeld, en vond dit mooie bloemetje. Even one of the Japanese taupe fabrics made an appearance. 

Zelfs een van de Japanse taupe stoffen maakte zijn opwachting.


My favourite little block: the appliqued milkcan with stitcheries. 

Mijn favoriete blokje: de geappliqueerde melkbus met stitcheries.

The last of the row: a pieced block.

De laatste uit de rij: een patchworkblokje.

Once Saltbox Farm part 1 was completed, I started pulling fabrics for Phebe by Di Ford.
Kruimel just loves it when lots of fabrics get auditioned and he can snooze under the daylight lamp.

Toen deel 1 van Saltbox Farm klaar was, ben ik stoffen gaan uitzoeken voor Phebe door Di Ford. Kruimel vindt het heerlijk als ik stoffen aan het uitzoeken ben en hij kan soezen onder de daglichtlamp.


He helped me choose fabrics for the first of 80 (!!) Ohio Star blocks for Phebe's first border. These blocks are only 4,5 inch, excluding seam allowance.

Hij heeft me geholpen de stoffen te kiezen voor de eerste van 80 (!!) Ohio Star blokjes voor de eerste rand van Phebe. De blokjes zijn maar 4.5 inch, de zoom niet meegerekend.

He doesn't appear to approve of these colours ;o)

Hij vindt deze kleuren blijkbaar niet zo mooi ;o) 

This pretty aquilegia is called Mrs Scott Elliot. I sowed the seeds last year, when the plant just grew a few leaves. Then this Spring it grew a lot taller and has lots of flower buds. Yay! So much fun to see a plant grow from seed and actually flower.

Deze mooie akelei heet "Mrs Scott Elliot". Ik heb hem vorig jaar gezaaid, maar toen groeiden er alleen maar een paar blaadjes. Dit voorjaar werd de plant veel groter en hij heeft veel bloemknopjes. Joepie! Het is zo leuk om een plant te zien groeien uit zaadjes en hem te zien bloeien.

I will link my blog to Esther Aliu's blog for WOW (WIPs on Wednesdays). So much fun to see what other stitchers all over the world are doing. 

Ik koppel mijn blog aan dat van Esther Aliu, voor WOW (WIPs on Wednesdays). Zo leuk om te zien wat andere handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn.

6 comments:

Corina said...

Wat een prachtig quiltwerk heb je onder handen, die melkbus is wel héel erg leuk!

jjthor said...

wonderful looking quilt! Your helper is handsome as well!!! is this pattern still available ?

Michele said...

Beautiful quilt! Beautiful flowers and a very handsome kitty!

Helen said...

The quilt is looking great love your colour choices,your helper must be a great advantage :-)))

Giovanna said...

Lovely quilting, Anne Marieke - such pretty fabrics.

Bunny said...

Love your quilt. I see you have a good helper too. Beautiful flower too. Bunny