Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 6 June 2013

WOT & Quilt Me Club & Château Hexagon

First of all thank you for all your kind comments on the photos of my garden.

Allereerst bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn tuinfoto's. 

I promised you that I would be back soon with pictures of my stitching.

Ik beloofde jullie snel terug te zijn met foto's van mijn handwerkprojecten. 

First of all: part 4 of Quilt Me Club 2013 by Nataliejo.
This is the pieced block which I finished this week. I'm currently working on the applique block. 

Allereerst: deel 4 van Quilt Me Club 2013 van Nataliejo. 
Dit is het patchworkblok dat ik van de week heb afgemaakt. Op dit moment werk ik aan het te appliqueren blok.Part 1 of Château Hexagon by Lynette Anderson arrived last week.
Hopefully everyone has received their packages now and that I'm not spoiling the surprise. 

Deel 1 van Château Hexagon van Lynette Anderson is vorige week aangekomen. 
Hopelijk heeft iedereen nu zijn pakje binnen en bederf ik de verrassing niet. 


This morning I prepared the first block, the applique pieces and traced the design onto my background fabric.
The picture is a bit contrasty, but in normal mode the background fabric went a really strange yellow.
I'm planning to use Lynette's fabrics where she used them too, combined with fabrics from my collection of Japanese fabrics. 

Vanmorgen heb ik het eerste blokje voorbereid: de te appliqueren onderdeeltjes en ik heb het patroon op de achtergrond overgetrokken. 
Deze foto heeft een erg hoog contrast, omdat anders de achtergrondstof een hele vreemde gele kleur heeft. 
Ik ben van plan Lynettes stofjes te gebruiken daar waar zij het ook doet, gecombineerd met stofjes uit mijn verzameling Japanse stoffen.


On Friday I bought this beautiful French quilting book. It has lots of beautiful designs. I could make something from each page. 

Afgelopen vrijdag kocht ik dit prachtige Franse boek. Er staan heel veel mooie ontwerpen in. Ik kan van iedere bladzijde wel iets maken!


In my comments my stitching friend Glenda from Australia wrote that in her native New Zealand foxgloves grow everywhere and are considered weeds. Apparently fields full of foxgloves are a tourist attraction. New Zealand is now even higher on the list of countries to visit.

Since I paid the earth for my two beautiful foxgloves, I thought I would share two close-ups which I took yesterday and the day before.

In mijn berichtjes schreef mijn handwerkvriendin Glenda uit Australia dat in haar geboorteland Nieuw Zeeland overal vingerhoedskruid groeit en dat het wordt beschouwd als onkruid. Velden vol met vingerhoedskruid zijn een toeristische bezienswaardigheid. 

Aangezien mijn twee mooie planten behoorlijk aan de prijs waren, laat ik nog maar twee macro's zien die ik gisteren en eergisteren heb gemaakt. Your comments are very inspiring and always appreciated.

Jullie berichtjes vind ik erg inspirerend. Ze worden altijd op prijs gesteld.

WOT (in the title) means WIPs on Thursdays ;o) I missed Esther's WOW yesterday, but can just about slip under the fence of her deadline. To see what stitchers all over the world are doing, please visit Esther Aliu's blog.


WOT (in de titel) slaat op WIPs op Donderdag ;o) Ik heb gisteren Esther's WOW gemist, maar nu net nog haar deadline halen. Bezoek Esther Aliu's blog Om te zien wat handwerksters over de hele wereld aan het doen zijn

6 comments:

Giovanna said...

Congrats on the new quilt block, and nice start on the LA block - those fabrics are lovely.

jjthor said...

your block came out real good this quilt is going to be really pretty when you get it done!!

Wendy said...

Your quilt block is very pretty and this quilt will be beautiful when completed.

Susan said...

Love the colors in your pineapple block and the Lynette Anderson is going to be so cute!

Helen said...

The colours you chose for QMC block look great . What a start to CH block I can't wait to see your creation. The book looks gorgeous !!!!!!!!!!!!!

Elaine said...

Chateaux Hexagon looks like a fun project. Love your foxgloves, the slugs ate mine!!