Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 5 February 2014

Betty Prins Trunk Show

It is not often that I write two blog posts on the same day. I had a lovely afternoon at Rijpwetering at the Hertogshoeve, a gorgeous farm building in a lovely location, where Betty Prins's Trunk Show was held today.

Het komt niet vaak voor dat ik twee keer op dezelfde dag een blogje schrijf. Ik had een heerlijke middag in Rijpwetering, bij de Hertogshoeve, een prachtige borderij op een prachtig plekje, waar Betty Prins haar trunkshow hield.

Upon entering the huge farm kitchen, this is the first thing you see:

Als je de grote boerenkeuken in loopt, is dit het eerste wat je ziet: 

I would have happily packed this sideboard with gorgeous china in the boot of my Twingo, which alas is too small ;o)

Ik had graag deze buffetkast mét het prachtige servies ingeladen in de achterbak van mijn Twingo, die helaas te klein is ;o) 

Betty had everything at the ready for the start of her trunk show. Her beautiful hexagon quilt was real eye candy, with lots of little bits of pretty fabric.

Betty had alles klaarstaan voor het begin van haar trunkshow. Haar prachtige hexagonquilt was echt een genot voor het oog, met allemaal mooie kleine stukjes stof. 

What a great idea to combine cross stitched hearts with patchwork and applique. Certainly something to bear in mind for a future project. Betty has imcorporated all the names of her family members in all the hearts. It has become a real family heirloom.

Wat een geweldig idee om borduurwerk te combineren met patchwork en applique. Echt iets om te onthouden voor een toekomstig project. Betty heeft alle namen van haar familieleden verwerkt in de hartjes. Het is een echt familie-erfstuk geworden. 

Her Dear Jane quilt is another beauty. Please check her blog (click) for a total image. This is the picture I took this afternoon whilst the quilt was lying on a table:

Haar Dear jane is ook al zo'n schoonheid. Kijk even op haar blog  voor de hele quilt. Deze foto maakte ik vanmiddag toen de quilt even op een tafel lag:

When I met Betty at Samsara Qulting in Lisse ten days ago, she promised me she would bring along the centre of her Phebe. Here it is:

Toen ik Betty een dag of tien geleden bij Samsara Quilting in Lisse ontmoette, beloofde ze me dat ze haar Phebe-middenstuk mee zou nemen naar Rijpwetering. En hier is hij dan: 


Karen, hostess of the Hertogshoeve, is also a quilter. Her Sarah Morell is very inspiring, in this picture shown with Betty's Dear Jane:

Karen, gastvrouw van de Hertogshoeve is ook een quiltster. Haar Sarah Morell zit vol inspiratie; op deze foto zie je hem samen met de Dear Jane van Betty: 

My head is whizzing with inspiration and new ideas.

Mijn hoofd tolt van de inspiratie en nieuwe ideeën. 

Karen and Betty, thank you so much for a lovely afternoon at Rijpwetering.

Karen en Betty, heel erg bedankt voor de geweldige middag in Rijpwetering.

9 comments:

Saskia Smit said...

Het waren/ zijn stuk voor stuk beautys!

Annelies said...

Leuk dat het een succes was !

Glenda said...

Ohhh Ohhhh wish I had been able to go with you. SO much eye candy to see, to much to take it all in. Love love the hatch as well, I could easy fit that some where in my house too. LOL. SO glad to see that you are giving your self some TLC. Big Hugs Glenda PS thanks so much for so many photo's.

Featheronawire Sally Bramald said...

Seems like you had a lovely time!

Corina said...

Dat bezoekje was zeker de moeite waard, wat een prachtige en creatieve quilts!

Judith said...

heerlijk, al die inspiratie :0) wat een mooie quilts en die keuken, tja, ik weet uit ervaring dat de Twingo daar niet groot genoeg voor is ;0)

Giovanna said...

What a great show - thanks for sharing.

Jane in Cumbria said...

Zo mooi, al die fotos. Kan ik toch even meegenieten van al dat moois. Zo'n kast zou hier ook heel mooi staan..;o))

Susan said...

Looks like you had a wonderful trip. The quilts are amazing. We have a truck that the hutch would fit in perfectly - getting it to the Netherlands might be a bit difficult though.