Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 26 February 2014

WOW: Château Hexagon Progress


Since my last blog post, I made some progress on my Château Hexagon project. This is what I have got so far.

Sinds mijn laatste blogje, ben ik flink opgeschoten met mijn Château Hexagon-project. Dit is wat ik tot nu toe heb. 
 
At the moment I'm adding 16 little windows to the castle, including some surface stitchery. Five down, eleven to go!

Ik ben bezig met 16 kleine raampjes op het kasteel te zetten, en daar nog wat op te borduren. Vijf zijn er klaar, ik moet er nog elf! 

The finishing suggested by Lynette Anderson, designer of this pretty project, is a scrappy border using all the fabrics in this project, and four corner blocks with hexagon flowers. 

Lynette Anderson, ontwerpster van dit leuke project, stelt een scrappy rand voor met alle in het project gebruikte stofjes, en op de vier hoeken een blokje met een hexagonbloem.Here are a few detail images of the applique and stitcheries. The little applique goose is only 2 inches across. 

Hier zijn wat detailfoto's van de applicaties en stitcheries. Het kleine gansje is maar 5 cm lang. 
I don't often show you pictures of our third cat Elvis. That's because he is frightened of the camera (and lots of other things). We adopted him from a cat shelter in September 2005, when he was just 12 weeks old. He was found in a street at only 6 weeks old. You can imagine why he came with some 'baggage'.

Ik laat jullie niet zo vaak foto's zien van onze derde kat Elvis. Dat komt omdat hij bang is voor de camera (en voor nog veel meer dingen). We hebben hem in september 2005 geadopteerd uit een asiel, toen hij pas 12 weken oud was. Hij was op straat gevonden toen hij nog maar zes weken oud was. Niet vreemd dat hij een rugzakje heeft.


Whilst Kruimel and I watched the figure skating at the Winter Olympics, I traced the zillions of tiny pieces for the first border for LE. Not that I have completed my centre with the four vases, but I just like to do something useful when I'm watching someting on the tv or laptop.
And Love Entwined has started calling my name again (but so has Phebe and Mountmellick...).

Terwijl Kruimel en ik keken naar het kunstrijden bij de Olympische Spelen, heb ik een enorm aantal kleine stukjes voorbereid voor de eerste rand voor Love Entwined. Niet dat ik mijn middenstuk met de vier vazen af heb, maar ik vind het fijn om iets nuttigs te doen als ik naar iets op de tv of op mijn laptop kijk. En Love Entwined begint weer te kriebelen (maar Phebe en Mountmellick doen dat ook...). 


My Dad started his five weeks' radiation therapy on Monday and is doing as well as he could be, given the circumstances.

Mijn vader is afgelopen maandag begonnen met vijf weken bestralingen en het gaat naar omstandigheden goed met hem. 

I am off to link my blog to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays). She has started her own LE and it is very exciting to follow. 

Nu ga ik mijn blog linken aan dat van Esther Aliu voor haar WOW (WIPs op Woensdag). Ze is begonnen aan haar eigen Love Entwined and het is heel spannend om te volgen.


Thank you for all your kind comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor al jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

6 comments:

Giovanna said...

Very nice work on the quilt! Glad to read that your dad has started therapy, and I hope it isn't wearing him down too much - sterkte!

Glenda said...

Ohhh all those hours and hours and tiny tiny stitches Anne Marieke. Love the wee bees, the pot plant tree of beautiful french knots, the cute wheel-barrow, the geese and the tree next to the house. It is Incredible needle art; I just love it. A Dutch women making a sweet Australian design, I do think Lynette's designs are very special and you bring them to life. Hugs Glenda

Jane in Cumbria said...

Het kasteel ziet er echt Schots uit met dat mooie dak! Er is ook vast een Schotse tuinman met die mooie kruiwagen......
Het geheel wordt echt prachtig!
Een dikke knuffel voor je vader...!

Helen said...

It's looking lovely great progress !!!

Corina said...

Prachtig zeg, al die details, super. Ik houd wel van zo'n quilt waar je heel lang naar kunt kijken en steeds iets nieuws ontdekken.

ricketyjo said...

It looks wonderful! And I hope that your dad's radiation therapy goes well.