Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 10 August 2014

Dear Jane & Garden Photographs

This appears to be the title I have given to many posts recently, but Dear Jane just won't let me go just yet, to play with other projects.
Deze titel heb ik al aan heel wat blogberichtjes gegeven de laatste tijd, maar Dear Jane heeft me stevig in haar greep en laat me nog niet werken aan mijn andere projecten. 

I completed three more blocks:
Ik heb drie blokjes afgemaakt.

Dear Jane G8 "Hunter's Comet" using fabric from my stash, and one fabric from a FQ-pack of "Crème de la Crème" background fabrics which I ordered last week.
Dear Jane G8 "Hunter's Comet" met een stofje uit mijn voorraad en één stofje uit een Fat Quarter Pakc met "Crème de la Crème" achtergrondjes die ik vorige week heb besteld. 

Dear Jane E4 "Buffalo Tree Hopper" using a fabric given to me by my friend Helen from Australia and a background fabric which my friend Jane from Wales gave me.
Dear Jane E4 "Buffalo Tree Hopper" met een stofje van mijn vriendin Helen uit Australië en een achtergrondje dat ik van Jane in Wales kreeg. 

The title made me wonder, so I had a little Google and came up with this funny creature.
De titel riep vragen bij me op, dus ik ben even gaan Googelen, en kwam dit grappige beestje tegen.

A Buffalo Tree Hopper!
De Buffalo Tree Hopper, wij noemen hem 'buffelcicade'.

And I also completed Dear Jane A3 today, "Hunter's Moon", using fabrics from my stash.
I adapted the pattern and made it the way Jane made her original block. 
En vandaag maakte ik Dear Jane A3 af, "Hunter's Moon" gemaakt van stofjes uit mijn voorraad. 
Ik heb het patroontje aangepast en hem gemaakt zoals Jane's oorspronkelijke blokje. 


My new plants are working well to draw insects to our garden, and I had a few sessions with my camera and a bag full of patience, and came up with this:
Mijn nieuwe planten werken goed om insecten naar onze tuin te lokken, en ik heb een paar sessies met mijn camera gehouden, en een zak vol geduld, en toen had ik dit:

After this photograph of a Red Admiral on the Echinacea, I realised that I needed to move the plant to a place with a better background.
Notice the photo-bombing spider :)
Na deze foto van een Atalanta op de zonnehoed, besefte ik dat ik de plant moest verhuizen naar een plek waar ik een betere achtergrond zou hebben voor mijn foto's. 
Let op de foto-bommende spin ;)  

The photo-bomber itself.
De foto-bommer zelf. 


I moved the Echinacea, which was then visited by a very active bumblebee. An hour later and after about 50 blurred pictures, and a nice sit in the sunshine, I caught the above photograph.
Ik verhuisde de Echinacea, die vervolgens werd bezocht door een hele drukke hommel. Een uur later en ongeveer 50 onscherpe foto's, en lekker in het zonnetje zitten, wist ik de bovenstaande foto te maken. 

The bumblebee also tried the violets which I grew myself, but soon realised that it was a bit too heavy for that little delicate flower.
De hommel heeft ook nog even de bosviooltjes die ik zelf heb gekweekt geprobeerd te bezoeken, maar begreep al snel dat hij/zij te zwaar was voor die kleine tere bloemetjes.


And later that evening, during the Golden Hour of evening light, the anemone looked very beautiful.
En later die avond, tijdens het 'gouden uur', zag de anemoon er prachtig uit. 


I bought some new bits of fabric for my Dear Jane blocks via Facebook of all places.
These lovely reproduction fabrics came in the post yesterday. They are left over from someone else's Dear Jane quilt.
Ik heb wat nieuwe stofjes voor mijn Dear Jane-blokjes via Facebook gekocht. 
Deze mooie reproductiestofjes kwamen gisteren met de post. Ze waren over van een Dear Jane quilt van iemand anders.

Now I'm trying to come up with suitable background fabrics, and the absolute perfect block to use these beauties for.
En nu ben ik op zoek naar passende achtergrondjes, en het perfecte blokje om deze mooie stofjes voor te gebruiken.

Thanks for your lovely comments. I will be back soon with more of the same subjects. I hope you are not getting bored with them.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes. Tot gauw met meer van dezelfde onderwerpen. Ik hoop dat het jullie nog niet verveelt.3 comments:

Helen said...

Your DJ blocks are beautiful . I love what you did with my fabric.

Saskia Smit said...

Mooie blokken. Wat zijner op het moment toch veel mensen weer in de ban van Sjaan.

Kleine Vingers said...

Prachtige stoffen, mooie blokken en de foto's van de insecten op bloemen zijn schitterend.
groeten