Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 26 February 2015

Antique Wedding Sampler & Stonefields

This title appears to have been used quite a lot recently. They are my focus-projects at the moment, with Mountmellick waiting patiently in the wings.
Deze titel komt best vaak voor de laatste tijd. De projecten waar ik momenteel aan werk, met Mountmellick geduldig wachtend in de coulissen. 

I finished another block for Antique Wedding Sampler, number 5:
Ik heb weer een blok af van Antique Wedding Sampler, nummer 5: 

I love the little pond or whatever it is in the centre, comprising of three layers of applique.
Ik vind he vijvertje zo leuk, of wat het ook is, met drie laagjes applique. 

Now I'm working on block number 14, which involves a pieced ring. I do enjoy making those.
Nu werk ik aan blok 14, met een patchwork ring. Die vind ik leuk om te maken. 

The ring has since been finished and it is now thread-basted on my background fabric, waiting to be appliqued.
Onder tussen is de ring af en zit hij geregen op de achtergrondstof, wachtend om te worden geappliqueerd. 


For Stonefields only one simple little block got done, but I do love how the fabrics work together.
Voor Stonefields heb ik maar één eenvoudig blokje gemaakt, maar ik vind het mooi hoe de stoffen bij elkaar passen. 

This block is called 'The Hankerchief' and it is number 57. We are making three of these blocks.
Dit blokje heet 'De zakdoek' en het is nummer 57. We maken drie van deze blokjes. 

This doesn't mean I have completed 57 blocks. In fact, there are only 32 so far.
I took this (lousy) picture of all of them together few days back.
Dat betekent niet dat ik 57 blokjes af heb. Het zijn er 32 tot nu toe. 
Ik heb van de week deze (matige) foto gemaakt van alle blokjes bij elkaar. 


We've had some lovely weather over the past days and I took this picture of a snowdrop a few days ago.
We hebben de laatste dagen mooi weer gehad en ik heb deze foto gemaakt van een sneeuwklokje. 

Did you know there are over 2000 varieties of snowdrops? Pretty amazing for such a little pretty flower.
Wist je dat er meer dan 2000 soorten sneeuwklokjes zijn? Best wel bijzonder voor zo'n mooi klein bloemetje. 

Now I'm going to link my blog to Esther Aliu's blog for WOW, well technically WOT since I'm a day late ;)
As usual, if you need inspiration, check out the links from all over the world.
Nu ga ik mijn blogje koppelen aan dat van Esther Aliu voor WOW, nou ja, eigenlijk WOD, want ik ben een dag te laat :)

8 comments:

Heather said...

Such lovely work. I love seeing all your Stonefields blocks together, great fabric selections!

Lynette said...

I really like the colorplay in your Stonefields blocks. Very nicely done so far!

Flickenstichlerin said...

Dear Anne Marieke,
wonderful blocks, what nice colors, pure eyecandy.
Greetings,
Sylvia

Helen said...

Love your work Anne, the Stonefields look great must try that with mine :)

Every Stitch said...

Such beautiful delicate work! I do love the combination of antique colours !

ES said...

Your applique is so smooth and beautiful! Very inspiring for me, I'm only very new to trying applique!

Phyllis said...

Beautiful colors and fabric choices!

Bunny said...

You amaze me with such wonderful applique work. Beautiful blocks.
Bunny