Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 17 February 2015

WOW: Antique Wedding Sampler Progress

I completed two more blocks for Antique Wedding Sampler by Di Ford, and a third is well on its way to completion.
Ik heb weer twee blokken voor Antique Wedding Sampler van Di Ford afgemaakt, en een derde is al goed op weg. 

First block 21
Eerst blok 21
I'm not entirely happy with the cream shape in the middle and will probably start over with that part.
Ik ben niet helemaal tevreden over het crème middenstukje en dat ga ik waarschijnlijk wel opnieuw doen.

Those stars were rather fiddly. I probably didn't piece them in the right sequence. I'm mostly self-taught, so just do what I think is the best possible way.
De sterren waren behoorlijk priegelig. Ik heb ze waarschijnlijk niet op de handigste manier in elkaar gezet. Maar omdat ik grotendeels autodidact ben, doe ik gewoon wat me het handigste lijkt. 


And then I finished block 9
En toen heb ik blok 9 afgemaakt


Of course I couldn't have done it without my little helper.
En natuurlijk was me dat nooit gelukt zonder mijn hulpje. 


This morning we finally had some sunshine and I took a few photos of the Helebores. They are helleborus Niger.
Vanmorgen hadden we eindelijk zon en heb ik een paar foto's van de helleborus (kerstroos) gemaakt. Dit is Helleborus Niger. 


It had rained and then the sun came out, leaving me with these pretty droplets to play with.
Het had geregend en toen ging de zon schijnen, waardoor ik leuk met de druppeltjes en het mooie licht kon spelen. 

I hope you enjoyed my update of Antique Wedding Sampler.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn nieuwe Antique Wedding Sampler blokken. 

If you need more inspiration, please check out the other links on Esther's blog. I'm off to link up now.
Als je nog meer inspiratie wilt, kijk dan eens bij de andere links op Esther's blog. Ik ga nu mijn blog eraan koppelen. 

Back soon with more news of my stitching.
Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten. 

14 comments:

Sue said...

I think your quilt will be beautiful I really love your block 9.
The Hellebores are beautiful too.

Corina said...

Wat een prachtig werk heb je onder handen, en wat werk je netjes. Super mooi!

Every Stitch said...

Gorgeous blocks - love the little bird centre. Your hellebores are perfect to lift the spirits aren't they?!

Esther Aliu said...

These are so beautiful, I'm really in love with the fabrics you've chosen, it all just comes together so well.

Sandra said...

Those blocks are lovely.

Glenda said...

Ah Ha you made it!!!!!! I checked earlier and nothing and was worried. Your blocks are lovely, such a sweet sweet wee bird in that centre and your rain drops on the flowers are just beautiful. Hugs Glenda

Kootenay Quilter said...

Anne,
Could you post a photo of the Antique Wedding Sampler quilt (or a link to a previous post) that you are working on? I have not seen anyone else working on this & would love to see the quilt.

Thanks,
Dawn BC

Saskia Smit said...

Wat een lief vogeltje in het midden!

Celia in England said...

What lovely blocks, they are beautiful. Celia

Flickenstichlerin said...

Dear Anne Marieke,
wonderful blocks and applique work.
Greetings,
Sylvia

Dear Jo said...

Prachtige blokken!!!!
Groetjes, Jolanda

Bunny said...

Quote appliqué block is gorgeous. Great work as always.
Bunny

Bunny said...

Now not sure that happened I wrote your Applique block is gorgeous.
Bunny

Giovanna said...

They're very pretty blocks - this quilt is going to be spectacular :-)