Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 29 January 2015

A Stonefields Tulip & Antique Wedding Sampler

Still working away on Stonefields, trying to catch up on the blocks that still need doing before the new batch arrives in a few days' time.
Ik werk nog steeds aan Stonefields en probeer de blokjes in te halen die nog niet af zijn voor het volgende deel over een paar dagen komt. 

This is block 42 "The Tulip"
Dit is blok 42 "The Tulip"


When I was making block 45 with the butterflies in my previous post, I realised the pink fabric was perfect for my Antique Wedding Sampler by Di Ford. I searched the book for the perfect block to use it in. That was block 19, which I completed a few days ago.
Toen ik blok 45 met de vlinders maakte in mijn vorige blogje, besefte ik dat de roze stof perfect zou zijn voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford.  Ik zocht in het boek naar het perfecte book om het te gebruiken. Dat werd blok 19, dat ik een paar dagen geleden afgemaakt heb.


I'm now working on block 21.
Nu werk ik aan blok 21. 


The garden is slowly coming back to life and the helleborus Niger is flowering beautifully.
De tuin komt weer langzaam tot leven en de helleborus Niger bloeit prachtig. 


This plant is also called "Christmas Rose" which tells you it likes to flower in winter.
Deze plant heet ook "Kerstroos" en de naam zegt al dat hij graag in de winter bloeit.

I noticed in the picture that the hydrangea which is growing next to it is budding, so I need to start thinking about pruning already. Nature is very early this year.
Op de foto viel me op dat de hortensia die ernaast groeit al aan het uitlopen is, en ik moet nu al gaan denken aan snoeien. De natuur is heel vroeg dit jaar. 

Back soon with more news of Antique Wedding Sampler, Stonefields and who knows what else.
Tot gauw met meer nieuws over Antique Wedding Sampler, Stonefields en wie weet wat nog meer.

8 comments:

Helen said...

Love your tulip and your christmas rose is blooming beautifully !!

Carole~Quilter on the hill said...

I love your AWS block, it's just beautiful. I'm also enjoying following your Stonefields progress.

Heather said...

Such pretty blocks. And I love the butterfly fabric that you used in your Stonefields block in the previous post, such lovely colors.

Flickenstichlerin said...

Dear Anne Marieke,
beautiful blocks, how great one projects works hand in hand with the other.
Greetings,
Sylvia

Every Stitch said...

Such lovely blocks! your embroidery on the flower stem makes me very envious - such a perfect stem! Hellebores are one of my favourite garden plant and that 'Christmas Rose' is a beauty :)

Jane in Cumbria said...

Je AWS blok is een beauty!

Giovanna said...

What a beautiful tulip: so simple and very elegant. Lovely work!

Utili said...

Liebe Anne Marieke,
wunder schön deine Tulpe, so schöne passende Stoffe.

Liebe Grüße
Uta