Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 14 January 2015

Stonefields Progress

It has been ages since I posted anything, so first of all a very belated Happy New Year 2015 to all of you. I hope it will be a creative and health year.
Het is erg lang geleden dat ik iets geschreven heb, dus allereerst een erg laat Gelukkig Nieuwjaar 2015 voor iedereen. Ik hoop dat het een creatief en gezond jaar zal worden.

We redecorated the living room over Christmas and the New Year (since that was the time when Marcel had two weeks off) and this took up most of our time, leaving little time for stitching.
We hebben rond kerst en oud en nieuw de woonkamer voorzien van nieuwe verf en behang (dat was nou eenmaal de tijd dat Marcel twee weken vrij had) en dit nam bijna alle vrije tijd in beslag, met weinig tijd om te handwerken.

In the new year I worked on Stonefields and Mountmellick, alternating them when the repetition of Mountmelick's borders started to bore me.
In het nieuw jaar wissel ik Stonefields en Mountmellick af, zodat de herhaling in de randen van Mountmellick niet al te eentonig wordt. 

The first block of the new year is Stonefields 33: "Bordered Four Patch"
Het eerste blokje van het nieuwe jaar is Stonefields 33: "Bordered Four Patch"


.... and 34: another "Bordered Four Patch"
... en 33: nog een "Bordered Four Patch"


... a slightly modified number 30: "Cara's Surprise" which was supposed to have a cross in the centre.
We are making three of these and a cross may appear in one of the other two.
... een beetje aangepast blokje 30: "Cara's Suprise" dat een kruis in het midden moest krijgen.
We maken drie van deze blokjes en er kan wel een kruis ergens in de andere twee opduiken.

... number 26: "Semi Circles" (I need to make another one of these)
... nummer 26: "Semi Circles"(ik moet er nog een maken)


....number 37: "Date Night"
... nummer 37: "Date Night"


... number 28: "Paper Flowers" (another one of these needs to be made) 
... nummer 28: "Paper Flowers (ik moet er nog een van deze maken)


... number 35: one of two "Imogen's Sunburt" blocks in progress. 
... nummer 35: een van de twee "Imogen's Sunburst" blokjes, nog niet helemaal af.


and when this sweet fabric with little sheep arrived in the post, I just had to try a block for part 4
... number 43: "Mulhouse Magic". 
en toen dit lieve stofje met schaapjes aankwam met de post, moest ik even een blokje voor deel 4 proberen 
... nummer 43: "Mulhouse Magic". 

Our two British Shorthair cats were snoozing on top of the fish tank. On the left our little girl Luna and on the right or tomcat Kruimel ('crumb' in Dutch).
Onze twee Britse Kortharen waren aan het soezen boven op het aquarium. Links ons kleine meisje Luna en rechts onze kater Kruimel. 

Thank you for all your lovely comments and welcome to my new followers.
Bedank voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Back soon with news of Mountmellick and Stonefields.
Tot gauw met meer nieuws over Mountmellick en Stonefields.

7 comments:

Helen said...

Your progress is beautiful with Stonefields Anne !

Flickenstichlerin said...

Dear Anne Marieke,
wonderful Stonefields blocks, and yes I did catch the virus as well. We just started a little group and linked up our blocks for month one. So much fun to work on.
Greetings,
Sylvia

Angi said...

Dear Anne Marieke,

I love the fabrics and your blocks are so beautiful!
I received my BOM patterns yesterday and cant wait to begin stitching. ....
Greetings Angi

Giovanna said...

Beautiful blocks - especially those with applique flowers. Have a lovely 2015.

Carolien said...

Ooooh, wat een prachtige blokken weer, genieten! Veel plezier ermee en een gelukkig nieuwjaar!

Groetjes, Carolien

Jane in Cumbria said...

Prachjtige blokjes! Vooral de schaapjes natuurlijk ;o) Wat een mooie foto van de katjes.

Featheronawire Sally Bramald said...

I love you blocks but have to confess to loving your cats a little more. BSHs have my heart.