Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 22 January 2015

Butterflies

Those who follow my blog probably realise by now that I love butterflies This summer I spent hours and hours following them around our garden to photograph them.
Diegenen die mijn blog volgen, beseffen denk ik nu zo ongeveer wel dat ik van vlinders hou. Deze zomer heb ik uren en uren doorgebracht met het volgen van de vlinders in onze tuin om ze op de foto te zetten. 

My Stonefields quilt already had a few butterflies, in one of the first blocks I stitched. One of the corner blocks.
Mijn Stonefields quilt had al wat vlinders, in een van de eerste blokken die ik maakte: een van de hoekblokken.

Two days ago I stitched block 45, the third "Mulhouse Magic" block
Twee dagen geleden maakte ik blokje 45, de derde "Mulhouse Magic"

...and added a hexagon flower using the same fabrics
...en daar kwam nog een hexagonbloem bij gemaakt van dezelfde stoffen. 

And postie brought a package from Australia, from Love Entwined's designer Esther Aliu. She is having a "Stash Sale" and I fell in love with this fabric, which would be perfect for my Love Entwined quilt. Thank you Esther!
En de postbode bracht een pakje uit Australië, van de ontwerpster van Love Entwined Esther Aliu. Ze verkoopt momenteel een aantal van haar stoffen en ik werd verliefd op deze, die perfect is voor mijn Love Entwined. Bedankt Esther!

I cannot wait to pick my Love Entwined back up again and do some more broderie perse using these butterflies. Pity to cut up such a beautiful fabric, but that's what quilters do.
Ik kan niet wachten om weer aan mijn Love Entwined te werken en broderie perse vlinders toe te voegen. Het is bijna jammer om zo'n mooie stof te knippen, maar dat doen quilters nou eenmaal. 

This summer, als I told you above, the butterflies in our garden tried my patience. But I got some lovely images. I cannot wait for the buddleja plants to flower again and for the butterflies to arrive.
Zoals ik hierboven al vertelde hebben de vlinders in onze tuin afelopen zomer mijn geduld getart. Maar ik heb een paar mooie foto's kunnen maken en ik kan niet wachten tot de vlinderstruikjes weer gaan bloeien en op de komst van de vlinders. 
Back soon with more news of whatever project I am working on at the time.
Tot gauw met meer nieuws over welk project ik op dat moment ook aan werk.

3 comments:

Helen said...

The butterflies look gorgeous in the blocks, love the fabric.

Giovanna said...

Those butterfly fabrics are so pretty - you've used them beautifully, well done.

Esther Aliu said...

How charming! I love how you're incorporating butterflies into your blocks. I feel this way about birds, I am always sneaking them into my designs.