Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 18 January 2015

Stonefields & Mountmellick

At the moment I'm alternating Mountmellick and Stonefields.
In Mountmellick there is a lot of repetition in the borders, which can be a bit boring at times. Which is then the moment to switch to Stonefields and make a hexagon flower or one of the blocks that still need doing.
Op het moment wissel ik Mountmellick en Stonefields af. 
In Mountmellick zit veel herhaling in de randen en dat kan een beetje saai worden. Op zo'n moment werk in een tijdje aan Stonefields en maak een hexagonbloemetje of een van de blokjes die nog gemaakt moeten worden.

Two days ago I finished this sweet block, and added a hexagon flower today.
The block is Stonefields number 39, "Mirror Mirror". 
Twee dagen geleden heb ik dit schattige blokje gemaakt en vandaag heb ik er een hexagonbloem bij gemaakt. Het blokje is Stonefields 39, "Mirror Mirror".


This is hexagon flower #11. I still need 160 of these for Stonefield's border. 
Dit is bloemetje nummer 11. Ik moet er nog 160 maken voor de rand van Stonefields. The reason bunnies needed to be included in my Stonefields, is that I have loved rabbits from a very young age.
De reden dat er konijntjes in mijn Stonefields moesten komen, is dat ik altijd al gek ben geweest op konijnen, van jongs af aan. 

I'm probably around 10 years old in this picture, living in Ethiopia in Africa and being surrounded by all sorts of creatures, including lots of rabbits.
I think this picture was taken in Holland, at my aunt's, whilst on holiday back in my native country.
Ik denk dat ik een jaar of 10 was op deze foto, en ik woonde in Ethiopië in Afrika, omringd door allerlei drieren, ook veel konijnen. 
Ik denk dat deze foto genomen is op vakantie in Nederland, bij mijn tante, even terug in mijn geboorteland.  

There are some more "Mirror Mirror" centre pieces ready for applique. I'm doing four of these instead of three, because I'm not too keen on making three of the "Primrose" blocks.
Ik heb al wat meer "Mirror Mirror" middenstukjes klaar liggen om geappliqueerd te worden. Ik maak vier van deze blokjes, want vier "Primroses" maken trekt me niet zo erg.

I've also done some work on Mountmellick, piecing the border for part 6 and adding paper-pieced stars. They are not yet attached. The border is still subject to change and I need six more stars for the first border (times 4 so a total of 36 stars). 
Ik heb ook gewerkt aan Mountmellick en heb de rand in elkaar gezet voor deel 6 en paper-piecing sterretjes gemaakt. Ze zitten nog niet vast. De rand kan nog veranderen en ik moet nog 6 sterren voor deze kant maken (maal 4 dus totaal 36 sterren).


This is what my table looked like last night, whilst working on the stars.
Zo zag mijn tafel er gisteravond uit, tijdens het maken van de sterren.

7 comments:

Carolien said...

Wat een mooie blokken en een prachtige stofjes, genieten!
En wat een LEUKE foto!

Veel plezier ermee verder,

groetjes Carolien

Ineke Original said...

Heerlijk.

Ieke78 said...

Mooie projecten!

Helen said...

Soooo many beauties !!!

Heather said...

Lovely blocks. I have included a little bunny in one of my hexagons and hopefully can include more. Beautiful fussy cutting too!

Flickenstichlerin said...

Dear Anne Marieke,
your blocks look beautiful and the progress on the Mountmellick is great. The little stars are so cute.
Greetings,
Sylvia

Esther Aliu said...

How beautiful your blocks are, I just loving 'making this quilt' through your own talent by watching you make it. Lovely.