Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 18 May 2014

Watercolour Flowers

Sorry, no stitching this time (which doesn't mean I'm not stitching ;o) )
Sorry, niets over handwerken deze keer (wat niet betekent dat ik niet aan het handwerken ben ;o) ) 

I'm trying something different by painting flowers 'live' in the garden in watercolour, without prior sketching. These exercises take about 10 minutes and I have to work very fast whilst the paint is flowing. 
Ik probeer iets nieuws door bloemen te schilderen in aquarel, van levende bloemen en zonder van tevoren te schetsen. Dit zijn oefeningen die binnen 10 minuten op papier staan. Ik moet heel snel werken zolang de verf nog vloeit. 

First I tried this Clematis
Eerst probeerde ik deze clematis

And next I painted a pansy which I picked from our garden
En vervolgens een viooltje dat ik in onze tuin plukte


Everything is flowering beautifully, including the foxglove which I sowed last year.
Alle planten staan prachtig te bloeien, ook dit vingerhoedskruid dat ik vorig jaar zaaide. 


This morning I got up early and the light was beautiful, so I picked up my camera and found this treasure in our garden. I planted the tulip bulbs way too late this year, but that means I now have these beauties in flower. 
Vanmorgen stond ik vroeg op en er was prachtig licht, dus pakte in mijn camera en vond deze schat in onze tuin. Ik plantte de tulpenbollen veel te laat, maar dat betekent dat ik nu deze schoonheden in bloei heb.


A very inspiring image which is getting my creative mojo going.
Een heel inspirerende foto die mijn creativiteit op gang brengt.

Hope you are all enjoying the wonderful weather.
Ik hoop dat jullie genieten van het prachtige weer. 


6 comments:

Susan said...

Beautiful! I especially love the pansy. I am so envious of people that can paint.

Helen said...

Beautiful work Anne !

Esther Aliu said...

I love your flowing style here Anne Marieke, you're very talented and that Pansy is just lovely! It's nice to take a break from sewing and if there's flowers involved, that's even better!

Carolien said...

Good morning Anne Marieke,

Wow, I love your paintings, and that in 10 minutes! Hats off, they are so beautiful!

Have a nice day & enjoy the garden,
Carolien

Glenda said...

Lovely to see your paintings up on your blog so others can share them, you sure have a talent with the camera, paint and needle. Love the clematis especially the colours you have used. Cheers Glenda

Linde said...

Prachtig hoor Anne Marieke!
Het schilderstalent zit je echt wel in de genen.
Ik bewonder uw creatief talent.
Groetjes Linde