Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 7 May 2014

WOW: Lots of Things

Since I am not going out much because I'm not feeling well, I'm playing with my fabrics, threads and paints.
Aangezien ik niet veel op stap ga omdat ik me niet goed voel, speel ik met mijn stofjes, draadjes en verf. 

First of all, I completed Dear Jane D4"Crystal Star" using a burgundy fabric from my stash, and a cream background which Jane sent me.
Allereerst heb ik Dear Jane D4 "Crystal Star" gemaakt, met een bordeauxrood stofje uit mijn voorraad, en een crème achtergrondje dat Jane me stuurde. Last time I told you I had received new watercolour paints. And by that I meant a new brand which has come on the market in the Netherlands. They are "Daniel Smith Extra Fine Watercolors"and I just love them!
De vorige keer vertelde ik jullie dat ik nieuwe aquarelverf had ontvangen. En daar bedoelde ik een nieuw merk mee dat nu ook op de Nederlandse markt is. Het zijn "Daniel Smith Extra Fine Watercolors" en ik vind ze geweldig! I tested them a few days back, painting in our garden on a lovely day. I only had four colours then, but I just had to order some more of the colours I usually use for my landscape paintings.
Ik heb ze een paar dagen geleden getest, lekker schilderend in onze achtertuin op een mooie dag. Ik had toen nog maar vier kleuren, maar ik moest gewoon een aantal kleuren bijbestellen die ik altijd voor mijn landschapjes gebruik. 

This is the first test I did
Dit was het eerste testje

I just love the way the pigment behaves on the watercolour painting.
Het pigment gedraagt zich prachtig op het aquarelpapier en ik ben er weg van. 

And later that day I painted this little landscape, borrowing one extra colour (Cereleum blue) from my Winsor & Newton paints.
Later die dag schilderde ik dit kleine landschapje en leende één extra kleur (Cereleum blauw) van mijn Winsor & Newton verf. 

The violets in de the garden are still flowering beautifully. Isn't it lovely how many different flowers this one has. 
De bosviooltjes bloeien nog steeds prachtig in de tuin. Het is zo leuk hoe veel verschillene bloemetjes deze plant heeft.  

I especially love this little one.
Ik vind vooral dit kleintje zo mooi.

When I was looking for some fabrics for my Dear Jane blocks in my stash, I stumbled across my Leanne's House project. It has been ages since I worked on it. Since 20th February 2011 to be precise.
I was still into fusible/blanket stitch applique, which I don't like anymore now. So I'm ripping out the fusible bits and replacing them with needleturn applique, using the same fabrics in most places.
Toen ik op zoek was naar stofjes voor mijn Dear Jane-blokjes in mijn voorraad, kwam ik mijn Leanne's House-project tegen. Het is heel lang geleden dat ik daar aan heb gewerkt. 20 februari 2011 om precies te zijn. Ik werkte toen nog met een andere manier van appliqueren met Steam-a-Seam en dekensteek, die ik nu niet meer mooi en leuk vind. Ik haal al die onderdelen uit en vervang ze door geappliqueerde onderdeeltjes, en gebruik daarvoor meestal dezelfde stofjes. 

This afternoon I'm replacing the hearts in parts 1 to 3. 
Vanmiddag ben ik bezig de harten te vervangen op deel 1 tot en met 3. 

This vase and its contents have to go too. I have prepared most of the pieces to go straight back in with needleturn applique. Now I need to hunt down some of the 'missing' fabrics which got 'borrowed' for something else :o)
Deze vaas plus inhoud moeten ook weg. Ik heb de meeste onderdelen al voorbereid zodat ze gelijk geappliqueerd kunnen worden. Nu moet ik eerst nog even wat 'ontbrekende' stofjes die zijn 'geleend' voor iets anders opzoeken.

Call me crazy, but I couldn't work on this anymore if I didn't get those previous parts 'sorted' first. Part 6 is nearly ready. All the stitcheries were already done and most of the pieces of fabric pinned to the pattern.
Jullie zullen me misschien voor gek verklaren, maar ik kan niet meer aan dit project verder als ik niet eerst de eerdere delen vervang. Deel 6 is bijna klaar. Ik had alle stitcheries al gemaakt en alle stukjes stof zitten op het patroon gespeld. 

At this rate, am I ever going to get any of my projects finished? ;o)
Krijg ik op deze manier ooit iets af? ;o)

Thank you so much for your kind wishes for my health.
Bedankt voor jullie lieve beterschapswensen.

I will link my blog to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays).
Ik link mijn blog met WOW (WIPs op Woensdag) van Esther Aliu

6 comments:

conny's quilts en creaties said...

Wat een mooie projecten heb je onder handen. Wat een schildertalent heb jij, erg mooi die aquarellen!
Ik snap wel dat als je iets niet bevalt aan een quilt je het beter uit kunt halen, je blijft je er anders aan ergeren, ook al vindt een ander het misschien onnodig wat je doet. Succes met de nieuwe versie!

Saskia Smit said...

Mooi. Leanne staat hoog op mijn verlanglijstje. Weet je of het patroon nog te koop is?

Helen said...

DJ block is so lovely as is your painting. !!

Every Stitch said...

Beautiful landscapes! You are a woman of many talents :)

Eileen said...

Anne Marieke, I am so sorry you're still feeling poorly. Please take care of yourself.
How is your father feeling? It's been a while since I read anything about him.
Love your watercolors-enjoy the process.

Bunny said...

Hope you feel better soon. I love your paintings and your photos of your garden is gorgeous. Wish spring would arrive here. It has rained all week and will rain for another 3 days.
Hugs Bunny