Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 1 May 2014

A Creative Day

My health is not doing what it is supposed to be doing at the moment and I'm taking it very easy since I became unwell on Friday.
Mijn gezondheid doet niet echt wat hij zou moeten doen op het moment en ik doe heel rustig aan sinds ik vrijdag niet goed werd. 

My sister had to take over my 'duties' of taking my Mum to the hospital today (thank you dear Sis!) so that gave me time to relax and when I'm relaxing, my creative mojo wakes up.
Mijn zus moest mijn 'dienst' overnemen om vandaag met Mam naar het ziekenhuis te gaan (dank je wel, lieve zus!), en dat gaf me meer tijd om te ontspannen. En als ik ga ontspannen, wordt mijn creativiteit wakker.

First I had a little photo session in the garden. The dew drops were so beautiful again this morning.
Eerst had ik een kleine fotosessie in de tuin. De dauwdruppeltjes waren weer zo mooi vanmorgen. 
Scraps like these (thank you, Mum!) are heaven for a quilter working on Dear Jane. It has lots of different squares.
Stofresten zoals deze (dank je wel Mam) zijn natuurlijk geweldig voor een quilter die aan Dear Jane werkt. Het heeft heel veel verschillende vierkantjes. 

The first DJ block that came from this little heap of scraps is this pretty one that I stitched a few days back, and I have two more in the works coming from that same fabric. 
Het eerste DJ-blokje dat gemaakt werd van dit hoopje restjes was dit mooie blokje dat ik van de week heb gemaakt, en ik heb er nog twee klaar liggen uit die stof.I prepared a few more Dear Jane blocks from fabrics coming from my other projects.
Ik heb ook nog meer Dear Jane blokjes gemaakt van stoffen uit mijn andere projecten. 


And lastly, I felt like painting and wanted to try something new. I normally sketch my water colours and paint from a photograph or from memory. And I have never painted flowers before, except for a few tries a few years back.
En als laatste had ik zin om te schilderen en wilde iets nieuws proberen. Ik schets normaal mijn aquarellen voor ik begin met schilderen, en schilder aan de hand van een foto of uit geheugen. En ik heb nog nooit bloemen geschilderd, behalve een paar pogingen een paar jaar geleden.

The weather was lovely this afternoon, and I spent an hour in the garden, painting this pansy which I picked in our garden. I started in the middle and worked my way out.
I'm quite happy with my first try. To be continued...
Het was vanmiddag heerlijk weer en ik heb een uurtje in de tuin dit viooltje geschilderd dat ik in onze tuin had geplukt. Ik begon in het midden en werkte naar buiten toe. 
Ik ben best tevreden over de eerste poging. Wordt vervolgd...


My passions are keeping me sane whilst my doctor is trying to figure out what is going on.
Mijn passies houden me op de been terwijl mijn huisarts probeert uit te zoeken wat er aan de hand is. 

Back soon with more Dear Jane, and who knows what else.
Ik ben snel weer terug meer meer Dear Jane en wie weet wat nog meer.

11 comments:

Dolores said...

I do hope you become well soon. Your pansy is lovely and it should encourage you to do more. Have fun with your Dear Jane blocks.

Helen said...

Sorry to hear your not feeling well, but good to see you can manage a few things you love. The pansy looks great. Get better soon !

Carole~Quilter on the hill said...

Sorry to hear you are unwell - I hope you are soon feeling better.

Glenda said...

Oh your pansy is so so charming, you have captured the that charm that pansies have that make you smile when you see one and then you have turned it in to a wee piece of wall art with the back ground that looks like swirling water or the sea. Love love love it. All so those nature photos are magical you need to be so sick more often LOL. It brings out the strong creativity inside you. Hugs Glenda

Glenda said...

Oh your pansy is so so charming, you have captured the that charm that pansies have that make you smile when you see one and then you have turned it in to a wee piece of wall art with the back ground that looks like swirling water or the sea. Love love love it. All so those nature photos are magical you need to be so sick more often LOL. It brings out the strong creativity inside you. Hugs Glenda

Carolien said...

Je viooltje is prachtig en van harte beterschap gewenst!

Hartelijke groet, Carolien

Ieke78 said...

Doe het maar rustig aan! Beterschap! Vind je blokjes van Jane zo leuk worden! Krijg spontaan zin om ook te Janen (jammer dat ik vandaag de hele dag moet werken) En je viooltje is ook prachtig! Knap hoor dat je zo mooi kan schilderen.

Judith said...

beterschap! gelukkig nog wel in de stemming om iets ontspannends als handwerken en schilderen te doen, de beste medicijnen :0) mooi viooltje, heel knap!

Giovanna said...

I hope you'll get better soon - you are certainly putting your time to excellent use!

Ulla's Quilt World said...

I hope you are soon feeling better! The photos are so fantastic and your quilts as always! :)
Hugs, Ulla

Eileen said...

Your pansy is so pretty and delicate, it's wonderful! I applaud your perseverance with the DJ blocks, you are going so quickly with them.
I hope the doctor finds that you just need some rest. Keeping you in good thoughts and prayers today.