Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 28 May 2014

WOW: More Watercolour Painting & Rainy Days in the Garden

Still no pictures of my stitching projects but I am still stitching Love Entwined. I'm working on the different borders and corners, to see whether my colour palette is working. But this means I have no completed sections to show you yet.
Ik heb nog steeds geen foto's van mijn handwerprojecten, maar ik werk nog steeds aan Love Entwined. Ik werk aan meerdere randen en hoeken tegelijk, om te zien of de kleuren die ik wil gebruiken ook echt werken. Dat betekent dat ik geen delen af heb om te laten zien.

I had more painting sessions and first of all played with a photograph which my brother took on his holidays, with my painting in mind. It is a Briar Rose.
Ik heb weer een paar keer geschilderd en als eerste gespeeld met een foto die mijn broer op zijn vakantie maakte, met mijn aquarellen in zijn achterhoofd. Het is een egelantier.

                                                    Copyright: Evert Jan Booij

And this is what happened when I painted it
En dit heb ik ervan gemaakt


Next I painted another pansy using my new duochrome and pearl Daniel Smith Watercolour paints
Daarna schilderde ik nog een viooltje, met mijn nieuwe duochrome en parel verf van Daniel Smith Watercolours.
And I started a little landscape from memory, which isn't quite finished yet. Not sure what it needs to finish it, so I have it out and I keep looking at it to see what needs adding. That's the downside of painting from memory, you have to come up with all the elements of the scene yourself.
En ik begon aan een klein landschapje uit geheugen, dat nog niet helemaal af is. Ik weet niet zo goed wat het nog nodig heeft, dus heb ik het in het zicht staan en kijk ik er steeds naar, zoekend naar de oplossing. Dat is het nadeel van het schilderen uit geheugen, je moet alle elementen zelf bedenken. 

This is what I have done so far.
Dit is wat ik tot nu toe heb gedaan.
It has been raining for days here and even though I'm not a huge fan of rain, it has its advantages:
Het regent al dagen en hoewel ik geen groot fan ben van regen, heeft het ook zijn voordelen:
I took a better picture of my favourite flower painting so far, also of a pansy:
Ik heb ook even een betere foto gemaakt van mijn lievelings-bloemenschilderij tot nu toe, ook van een viooltje: 

Now I'm off to link my blog to Esther's WOW (WIPs on Wednesdays). If you need some creative inspiration, have a look at all the lovely work that is displayed through the links that were added by creative people from all over the world.

Nu ga ik dit blogje linken aan Esther's WOW (WIPs op Woensdag). Als je nog creatieve inspiratie zoekt, kijk dan eens naar all het moois dat creatieve mensen van over de hele wereld laten zien via de links.

4 comments:

Jenny said...

Anne Marieke your watercolours are amazing, You capture the delicate flowers so perfectly and just love looking at your flower photo's especially the ones after rain, so beautiful, hugs Jenny

Helen said...

Wow they look amazing well done Anne !!!

Bunny said...

Love those rain drops you took all the paintings are gorgeous. Maybe a bird flying in your scene. Just awesome work.
Bunny

Giovanna said...

Your paintings AND your photographs are really beautiful, well done.