Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 22 May 2014

WOW: More Watercolour Painting

Besides stitching on my Love Entwined Coverlet by Esther Aliu (pictures to follow soon), I have found my painting mojo back and I am now painting several times a week, with mixed results.
Naast het werken aan mijn Love Entwined Coverlet van Esther Aliu (foto's volgen binnenkort), heb ik mijn schildermojo teruggevonden en ik schilder nu meerdere keren per week, met wisselende resultaten.

On Sunday it was lovely weather so I installed my stuff outside in the garden and had a go at painting the pink tulips which are currently flowering in our garden.
Zondag was het heerlijk weer en ik heb mijn schilderspullen buiten geïnstalleerd en heb geprobeerd de roze tulpen die op dit moment in bloei staan in onze tuin te schilderen.

This is the picture I showed you a few days back:
Dit is de foto die ik jullie een paar dagen geleden liet zien:

And this is my second attempt. It is not quite 'there' yet, but the colours are spot-on. Practise makes perfect :o)
Dit is mijn tweede poging. Het is het nog niet helemaal, maar de kleuren zijn wel goed. Oefening baart kunst :o) 

I took some more pictures of the tulips yesterday, so I can keep painting them once they are no longer in flower.
Ik heb gisteren nog wat foto's van de tulpen gemaakt, zodat ik kan blijven schilderen als ze niet meer bloeien. 
I also painted a landscape from memory, of my beloved Scotland.
It still needs some tweaking, so I have it out on display and I keep looking at it and figuring out what will work for it and what won't.
Ik heb ook een landschap geschilderd uit geheugen, van mijn geliefde Schotland. 
Het moet nog wat worden bijgewerkt, dus heb ik het in het zicht staan zodat ik er steeds naar kijk en kan bedenken wat wel en niet zou werken voor deze aquarel.  

One thing that it needs is the reflection of the cloud in the loch. To be continued.
Wat het in ieder geval nodig heeft is de weerspiegeling van de wolk in het loch. Wordt vervolgd.

My Love Entwined is coming along slowly but surely and I think I know where I'm going with the part 8 and 9 borders and the corners which go with those borders.
Back soon with pictures of my progress.
Mijn Love Entwined vordert langzaam maar gestaag, en ik denk dat ik nu weet wat ik wil doen met de randen van deel 8 en 9, en de hoeken die daar bijhoren.

I will be linking this blog post to Esther Aliu's WOW.
Ik koppel dit blogje aan WOW van Esther Aliu. 

Esther has also found her Love Entwined mojo and it is coming along beautifully.
Esther heeft ook haar Love Entwined mojo gevonden en het gaat voorspoedig. 


7 comments:

Helen said...

Oh looking so very pretty and the landscape is beautiful well done :)

Glenda said...

Oh boy what do I comment on your paintings or your photography first ????? Both are spell binding. Love the tulip but oh my heart beats when I see Scotland hills and loch!!!!! To me the clouds look like a rain squall passing over the back of the loch. Love love that painting. Cheers Glenda

LA Paylor said...

you captured the delicacy of the pinks. Love them! I love tulips and to paint too.
LeeAnna Paylor
Not Afraid of Color
lapaylor.blogspot.com

Ann said...

Mooie schilderijtjes! Wou dat ik dit ook kon, maar heb al zoveel te doen (niettemin blijft dit op m'n lijstje staan van "later" :-).
Ben benieuwd naar een update van je Love Entwined!
Groetjes,
Ann

Giovanna said...

Your tulips are so pretty, and so are your paintings :-)

Unknown said...

wat ziet her er allemaal mooi uit,
je tulpen zijn prachtig, hier zijn ze al niet meer te zien.
Je schilderij van Schotland is prachtig ben benieuwd hoe het zal worden als je de wolken in het loch kan zien.wij zijn de weken alweer aan het aftellen voor we weer heen mogen.

groetjes yvon

Bunny said...

You are so very talented, photography and painting and of course your quilting. Very inspiring.
Hugs Bunny