Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 30 May 2012

WOW: WIPs On Wednesdays

This time there is not a lot of stitchy stuff to show you. We have been very busy preparing for and celebrating Marcel's 50th birthday.

This is the last but one stitchery for In Full Bloom by Lynette Anderson: The Nest. 

Deze keer heb ik niet veel handwerkerigs om te laten zien. We hebben het erg druk gehad met het voorbereiden voor en vieren van Marcels 50e verjaardag. 

Dit is de een-na-laatste stitchery voor In Full Bloom van Lynette Anderson: The Nest.
Part 2 of Fernhill also by Lynette is coming along nicely too. I have ignored it for too long and the magic pen has done its magic. The traced hedgehog has disappeared!

Deel 2 van Fernhill ook van Lynette schiet ook al aardig op. Maar ik heb dit blokje te lang genegeerd, want de verdwijnpen heeft zijn verdwijntruc uitgehaald. Het getekende egeltje is verdwenen.
 Can't say I'm too keen on doing stitchery with Weeks Dye Works threads. They are somehow not smooth enough for stitchery IMHO. I prefer the Cosmo threads I'm using for In Full Bloom. But I do love how the little bee has turned out.

Ik kan niet zeggen dat ik weg ben van het stitchen met Weeks Dye Works garens. Ze zijn op een of andere manier te stug om er lekker mee te kunnen stitchen. Geef mij maar Cosmo (dat ik gebruik voor In Full Bloom). Maar het bijtje is erg mooi geworden. 

Thanks to Ineke for lending me her skein of Molasses WDW thread, whilst we have two more skeins in backorder. It turns out we need at least two skeins of that colour for Fernhill.

Ineke bedankt voor het lenen van je streng Molasses WDW, zolang we nog twee strengen in bestelling hebben staan. Het blijkt dat we op zijn minst twee strengen van die kleur nodig hebben voor Fernhill. 

This is my birthday present from my SILs and BILs. A very cute cabinet containging a candle in my favourite colour, a very cute bird statue and three peonies.


Dit is mijn verjaarscadeau van mijn schoonzussen en zwagers. Een schattig kastje met een kaars in mijn favoriete kleur, een beeldje van een vogeltje en drie pioenrozen.
After two days of celebrating, I had hoped to spend Monday (Second Whitsun Day here in Holland) relaxing and resting.

Unfortunately our furbaby Minty was so ill that I had to take her to the vet who was on duty. Luckily that happened to be our own vet.

Here she is not looking too impressed with the food was trying to coax her into eating.

Na twee dagen feestvieren had ik gehoopt Maandag (Tweede Pinksterdag) te relaxen en uit te rusten. 


Helaas was ons poezenkind Minty zo ziek dat ik met haar naar de dienstdoende dierenarts ben gegaan. Gelukkig bleek dat onze eigen dierenarts te zijn. 

Ze is op deze foto niet erg onder de indruk van het voer dat ik haar wilde laten eten. 

This blog post will be linked to Esther Aliu's WOW: WIPs on Wednesdays. Have a look at what all the other quilters and stitchers from all over the world are doing.

Dit blogje wordt gelinked aan WOW van Esther Aliu. Ga eens kijken wat quiltsters en handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn.

Thanks for all your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers. 

Tuesday, 22 May 2012

In Full Bloom Progress

 Our little furry girl Luna spent the afternoon in our cat enclosure, quite close to where I was (see below).

Ons kleine meisje Luna heeft de middag doorgebracht in de kattenren, dichtbij mij (zie hieronder).
 We bought this lounge set on Friday, and what a great buy it was. It arrived on Saturday and I have spent quite a few hours stitching in the garden.

We hebben vrijdag deze loungeset gekocht en wat een geweldige koop is dat. Hij kwam zaterdag en ik heb al heel wat uurtjes in de tuin gehandwerkt.
A stitchery from In Full Bloom by Lynette Anderson called Beehive.

Een stitchery van "In Full bloom" door Lynette Anderson, Beehive.
 And Flower Pots is now also completed.

En de bloempotjes zijn ook klaar.

And Watering Girl....

En het tuinvrouwtje dat de plantjes water geeft.
And this resulted in four complete rows out of five for In Full Bloom. Only one more row to go, and then a narrow brown border and a pieced outer border, consisting of 64 rectangles and four squares.

En dat resulteerde in vier rijen van de vijf voor In Full Bloom. Nog maar één rij te gaan, en dan een smalle bruine rand en een buitenrand bestaande uit 64 rechthoekjes en vier vierkantjes.




This afternoon I spent in the garden working on the first stitchery for the fifth row: The Nest, with a very cute blue robin which has laid lilac eggs.
And in the mean time I'm also working on part 2 of Fernhill, also by Lynette Anderson. It is the current Button BOM. Unfortunately my squirrel button broke in the post, but Petra Prins Patchwork has promised me a replacement.

Vanmiddag heb ik in de tuin doorgebracht, bordurend aan de eerste stitchery voor de vijfde rij, een nestje met een schattig blauw roodborstje dat lila eitjes heeft gelegd. 
En ondertussen werk ik ook aan deel 2 van Fernhill, ook van Lynette Anderson. Het is het huidige Button BOM. Helaas is mijn eekhoorntje gebroken in de post, maar Petra Prins Patchwork heeft me een nieuw eekhoorntje beloofd.

Thank you for your lovely comments!

Bedankt voor jullie leuke berichtjes!

Wednesday, 9 May 2012

WOW: In Full Bloom & Fernhill

 First of all, look at the gorgeous threads Michele bought me for my birthday, for the Chatelaine project Spring Watergarden. Thank you so much, Michele!

And if you want to see very cute bunnies, hop over to Michele's blog. She has designed her own applique blocks and they are just too cute.

Allereerst, kijk eens wat een prachtige garens Michele voor me gekocht heeft voor mijn verjaardag. Ze zijn bestemd voor Spring Watergarden van Chatelaine. Heel erg bedankt, Michele!


En als je hele schattige konijntjes wilt zien, ga dan snel naar Michele's blog, want ze heeft zelf geappliqueerde blokken ontworpen en ze zijn gewoon té lief. 


Part 1 of Fernhill by Lynette Anderson was completed last week. I forgot to show you the button in this picture. Oops. It is a blue dove which is supposed to sit on the empty branch.
It was ready just in time for the arrival of part 2. I'm still looking for a suitable background fabric, which is different from the fabric for part 1.

Deel 1 van Fernhill van Lynette Anderson is vorige week afgekomen. Ik ben vergeten de button op de foto te zetten. Oeps. Het is een blauw duifje dat op de lege tak hoort te zitten. 
Hij was net op tijd klaar voor de komst van deel 2. Ik zoek nog een geschikte achtergrondstof, dat anders is dan de stof voor deel 1.

This is part 2 of Fernhill, called Forest Floor, whith a very cute squirrel button. 

En dit is deel 2 van Fernill, Forest Floor genaamd, met een erg lief eekhoorntje.


I have been working on In Full Bloom steadily over the past weeks. This is one of the stitcheries called 'Birdbath'. 

Ik heb de afgelopen weken flink doorgewerkt aan In Full Bloom. Dit is een van de stitcheries 'Birdbath'.


And here is another one called 'Birdhouse'.

En hier is er nog een: 'Birdhouse'.


And this is 'Flower Pots', which still needs to be appliqued onto its background block. 

En dit is 'Flower Pots', die nog op de achtergrond geappliqueerd moet worden.


I should be working on getting the patchwork blocks pieced for this quilt, but stitcheries are so much more fun (IMHO ;o)) so I started the Beehive, which I will show you next time.

En nu zou ik natuurlijk bezig moeten zijn aan de patchworkblokjes voor deze quilt, maar stitcheries zijn zo veel leuker om aan te werken (volgens mij dan hè ;o)) dus ben ik begonnen met 'Beehive', die ik jullie de volgende keer laat zien.

This blog post will be linked to Esther Aliu's WOW, WIPs on Wednesdays.

Dit blogje wordt gelinkt aan WOW van Esther Aliu, WIPs op Woensdag.

Tuesday, 1 May 2012

Anvil Cottage

The other day I was so excited telling you about my class with Lynette Anderson, that I forgot to show you what we worked on :o)

This little quilt is called Anvil Cottage, a delightful mix of applique and stitchery. I still need to piece the border. All the little rectangles are ready to go. 

Van de week was ik zo enthousiast aan het vertellen over de workshop met Lynette Anderson, dat ik vergat te laten zien waar we aan gewerkt hebben :o)

Dit kleine quiltje heet "Anvil Cottage" en is een heerlijke mix van applique en stitchery.  Ik moet nog de rand in elkaar zetten, maar de rechthoekjes liggen al klaar. 
I found another picture of Lynette with her pupils, showing them the beautiful quilt My Home or Yours.

Ik vond nog een leuke foto van Lynette die haar leerlingen de prachtige quilt "My Home or Yours" laat zien.







Today postie brought part 2 of Quilt Me Club by Nataliejo, but I won't show you what it looks like yet, in case other participants have not received theirs. I don't want to spoil the surprise.

De postbode bracht vandaag deel 2 van Quilt Me Club van Nataliejo, maar die laat ik nog niet zien, voor het geval andere deelnemers hun envelop nog niet hebben ontvangen. Ik wil de verrassing niet bederven.

Part 1 of Fernhill, the new button club by Lynette Anderson is nearly finished. Hopefully part 2 will arrive soon, as I'm really enjoying stitching it and that squirrel button just looks too cute! 

Deel 1 van Fernhill, de nieuwe button club van Lynette Anderson is bijna klaar. Ik hoop dat deel 2 snel komt, want ik vind het erg leuk om eraan te werken en die eekhoorn-button is gewoon te leuk! 

Thank you for your lovely comments.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes.