Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 14 November 2014

Stonefields part 2 continued

Four new blocks for Stonefields part 2 are finished and two more in the works.
Vier nieuwe blokjes voor Stonefields deel 2 zijn klaar en met twee ben ik nog bezig. 

First the third "O is for Oscar" block.
Dit is het derde "O is voor Oscar" blokje.

I just love that fabric with nostalgic images.
Ik ben helemaal weg van de stof met poezieplaatjes. 

 
The "Star in a Star"is done too. I'm not entirely happy with it, so will probably redo the cream star and the centre circle at some point.
De "Star in a Star"is ook klaar. Ik ben niet helemaal tevreden over dit blokje, en zal waarschijnlijk de crème ster en het rondje overdoen. 


The two "Oscillateurs" are also completed.
De twee "Oscillateurs" zijn nu ook helemaal klaar. 

And now I'm working on the two "Bordered 3/8 inch Hexagons". Just the little hexagon flowers to make. The choices of fabrics are surprisingly difficult.
En nu ben ik bezig met de twee "Bordered 3/8 inch Hexagons". Ik moet alleen nog de kleine hexagonbloemen. De stofkeuze voor die hexjes is verrassend lastig! 
Part 6 of Mountmellick has been published and I will be spending a lot of time on that project to hopefully get some progress on it done. Since I'm working on all the parts simultaneously, it isn't going very fast, but some point it should suddenly be done! That's the theory anyway ;o)
Deel 6 van Mountmellick is ook uit en ik zal veel tijd besteden aan dat project en hopelijk flinke voortgang boeken. Omdat ik aan alle delen tegelijk werk, lijkt het alsof het niet opschiet, maar opeens zal het helemaal klaar zijn. Dat is althans het plan ;o) 

The weather is still too hot for the time of the year, and our Buddleja Dreaming Lavender is still in flower. It is upposed to flower from June till September. Dead-heading really does work for these plants.
Het weer is nog steeds te mooi voor de tijd van het jaar en onze vlinderstruik Buddleja Dreaming Lavender bloeit nog steeds. Hij bloeit normaal gesproken van juni tot en met September. Het helpt echt om de dode bloemen eruit te knippen. 


Back soon with more Stonefields news and hopefully also some progress on Mountmellick.
Tot gauw met meer nieuws over Stonefields en hopelijk ook wat vooruitgang voor Mountmellick.

Thanks for your lovely comments.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes.

Sunday, 9 November 2014

Stonefields Part2 Progress

Stonefields part 2 arrived last Saturday, with the tiniest of hexagons for two 'Bordered Hexagons' blocks.
Deel 2 van Stonefields kwam vorige week zaterdag, met hele kleine hexagonnetjes voor de twee "Bordered Hexagon" blokjes. 

The first block I chose to make is "O is for Oscar" using a blue toile which I bought on Facebook last week, a background fabric given to me by Mum, a scrap from Hanneke, and a fabric from my stash. I need three of these blocks. 
Het eerste blokje dat ik koos, is een "O is for Oscar"blokje. Ik gebruike een blauwe toile die ik vorige week via Facebook kocht, een achtergrondstofje van Mam, een scrapje van Hanneke en een stofje uit mijn eigen voorraad. Ik heb drie van deze blokjes nodig.

O is for Oscar 1

Then I started a "Bordered 3/8" Hexagons" block, but I still need to complete the hexagon flower in the centre. I need two of these (in different colours of course)
Toen begon ik aan een "Bordered 3/8" Hexagons" blokje, maar ik moet de hexagonbloem nog afmaken. Ik heb twee van deze blokjes nodig (natuurlijk in verschillende kleuren).

Bordered 3/8 Hexagons
Then I did the applique for the first of two "Oscillateurs"
Daarna heb ik de eerste "Oscillateur" geappliqueerd 


Here is the second one
En hier is de tweede

They both still need the circles added in the centre.
Ze moeten allebei nog een rondje in het midden krijgen. 

One of the two "Square Peg in a Round Hole" is also finished
De eerste van twee "Square Peg in a Round Hole" blokjes is ook klaar

I have just prepared the third "O is for Oscar" block, which still needs a centre square.
En ik heb net het derde "O is for Oscar" blokje voorbereid. Het moet nog een vierkantje voor het midden krijgen.

And I'm working on the "Star in a Star" block too. In the mean time I swapped the big circle for something different.
En ik werk ook aan het "Star in a Star" blokje. Ondertussen is de grote cirkel vervangen door iets anders. 
I have also been working on Mountmellick by Di Ford, and have finally chosen the circles in between the green swags in the centre piece.
En ondertussen werk ik ook aan Mountmellick van Di ford, en heb eindelijk de rondjes gekozen tussen de groene guirlandes in het middenstuk. 

And I added a broderie perse rose on top of the vase.
Ik heb een broderie perse roos op de vaas gezet. 

I have just prepared some circles for Mountmellick and for Stonefields, including the two circles for the centres of the two Oscillateurs.They are drying as we speak.
En ik heb net rondjes gemaakt voor Mountmellick en Stonefields, inclusief de twee rondjes voor de Oscillateurs. Die liggen nu te drogen.


That's all last week's progress. Back soon with more Mountmellick and Stonefields.
Dat is wat ik de afgelopen week heb gedaan. Tot gauw met meer nieuws over Mountmellick en Stonefields.