Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 23 April 2015

Scotland

Sorry for not updating my blog for such a long time. We are busy renovating our house (in order to sell it) and now I'm in Scotland.
Sorry dat ik zo lang mijn blog niet heb bijgewerkt. We zijn ons huis aan het opknappen (voor de verkoop) en nu ben ik in Schotland.


I'm staying with my friends on the island of Skye. This is their view facing north, with the islands of Scalpay and Rasaay in the background.
Ik logeer bij mijn vrienden op het eiland Ske. Dit is hun uitzicht naar het noorden, met de eilanden Scalpay en Rasaay op de achtergrond.


Their view facing south. This was yesterday morning. Another sunny day.
Het uitzicht naar het zuiden. Dit was gistermorgen. Weer een zonnige dag.

There are celandines everywhere.
Er bloeit overal speenkruid.

and primroses...
en primula's...

and woodland anemones.
... en bosanemoontjes. 

I'm doing some self-tuition using Photoshop. This is the above image in colour.
Ik ben wat met Photoshop aan het oefenen. Dit het origineel van de bovenstaande foto in kleur.

...and some watercolour painting.
... en wat aquarellen geschilderd.


The weather has been so beautiful that we haven't spent much time indoors.
Het weer is zo mooi geweest tot vandaag, dat we niet veel tijd binnenshuis doorgebracht hebben.

On Sunday I will be travelling back home.
Zondag reis ik weer naar huis. 


Before I left, I had pulled my Phebe project out of hibernation and did some work on it.

Voor ik vertrok, had ik Phebe uit haar winterslaap gehaald en er een tijd aan gewerkt.  

I will update you on that when I'm back home.
Ik laat jullie meer zien als ik weer thuis ben.