Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 6 March 2015

Stonefields Progress

I'm a bit 'stuck' with Antique Wedding Sampler (not sure where my current block is going) so I worked on Stonefields for a few days. Often when I take some time away from a project, it all falls into place.

Ik zit een beetje 'vast' met Antique Wedding Sampler (en weet niet zo goed wat ik met mijn huidige blok aan moet) dus heb ik een paar dagen aan Stonefields gewerkt. 

First I stitched two more Hankerchief blocks
Eerst maakte ik twee "Hankerchief" blokjes

Stonefields 58: The Hankerchief II


Stonefields 59: The Hankerchief III


Stonefields 58: Strasbourg Station I


Stonefields 59: Strasbourg Station II, replacing the 'cross' with a sweet image
Het middenstukje vervangen door een lieve afbeelding

I need two more of these blocks.
Ik moet nog twee van deze blokjes maken. 

Then part 6 arrived, and I stitched the first of three "The Perfection Syndrome" blocks (#63.
Toen kwam deel 6, en maakte ik de eerste van drie "The Perfection Syndrome" blokjes (nummer 63)

Can you tell I cannot wait for Spring to arrive?
Zie je dat ik niet kan wachten tot het voorjaar begint? 

Kruimel (Dutch for 'crumb) was being his cute self, asleep in Luna's pink basket. Quite becoming, don't you think?
Kruimel was van de week zijn schattige zelf, slapend in een roze mandje van Luna. Het staat hem wel, vind je niet?
This is the Antique Wedding Sampler block I'm struggling with, number 14. Not sure I'm happy with the colours and patterns. There is something not quite right.
Dit is het blok van Antque Wedding Sampler waar ik mee worstel. Het is nummer 14. Ik weet niet zeker of ik wel zo blij ben met de kleuren en de motiefjes.


So I'm letting it simmer for a bit.
Dus laat ik het een tijdje sudderen.