Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 23 June 2015

Rain in Holland: Photography

It has been raining a lot in Holland recently, and I took advantage of it.
Het heeft de afgelopen weken veel geregend, en ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. 

Here are some of the pictures I took over the past weeks.
Hier zijn wat foto's die ik de afgelopen weken heb gemaakt: 

Alchemilla Droplets

Hosta Droplet

Daisy Droplets

Daisy Fly

Top Heavy

Hosta Flower I

Hosta Flower II
 


A Few Little Blocks

Since I told you about 'The Biggest WIP of Our Lives" in my previous post, we have been very busy packing and doing DIY to get the house ready for sale.
Sinds ik jullie in mijn vorige blogje heb verteld over het grootste project van ons leven, hebben we het erg druk gehad. Uitzoeken en inpakken en klussen om het huis klaar te maken voor verkoop. 

In this picture which I took on Saturday, Kruimel expresses how I feel after another day of sorting and packing :)
Op deze foto laat Kruimel zien hoe ik me voel na weer een dag uitzoeken en inpakken.

I have done very little stitching, but managed a few blocks from the ones I had prepared for Scotland. And I'm still working on those. Thank goodness I had so much prepared.
Ik heb erg weinig kunnen handwerken, maar heb toch dankzij de voorbereide blokjes voor Schotland een paar blokjes kunnen maken. Gelukkig had ik best veel voorbereid. 

First these two Stonefields blocks:
Eerst maakte ik deze twee Stonefields-blokjes: 


No. 78 - Pyjama Party

And no. 80 Neil's Dairy

And the day before yesterday I finished block A2 of Dear Jane: 
En eergisteren heb ik blokje A2 van Dear Jane afgemaakt: 

The cream fabric with pink flowers is one of Mum's, which she gave me a while back.
40 little pieces in a 4 inch block! Very fiddly, but so much fun to make.
I have 32 blocks completed for Dear Jane, of 169.

De crème stof met roze bloemetjes is van Mam. Ze gaf me die stof een tijdje geleden. 
40 kleine stukjes in een 4 inch blokje. Erg priegelig, maar zo leuk om te maken. 
Ik heb nu 32 blokjes af, van de 169.

It was exactly 100 days until we officially own the new house. In exchange for two signatures (and some money ;) ) we will become the owners of our dream home. We are hoping to sell our current home before then.

Het was gisteren precies 100 dagen geleden tot we officieel eigenaar worden van ons 'nieuwe' huis. In ruil voor twee handtekeningen (en wat geld ;) ). We hopen voor die tijd ons huidige huis te verkopen. 

And on June 20th, Elvis celebrated his 10th birthday. We don't know exactly when he was born. A date was chosen for him by the vet, who checked him over just after we got him from the shelter at about 12 weeks old. 

This photograph is not very sharp, but he looks adorable in it. A few days after he arrived home.
Deze foto is niet heel scherp, maar hij staat er zo lief op. Het was een paar dagen nadat hij bij ons kwam wonen. 

Back soon with news of my projects, I hope!
Hopelijk ben ik gauw weer terug met nieuws over mijn projecten.