Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 28 December 2012

Four Years Old

Today is Kruimel's fourth birthday. I cannot believe it is already four years ago that our furry boy was born.

Vandaag is de vierde verjaardag van Kruimel. Ik kan niet geloven dat het alweer vier jaar geleden is dat onze jongen geboren is. 

This photo was taken on the day he was born. He is the big kitten on the right!

Deze foto werd genomen op de dag dat hij geboren werd. Hij is het grote kitten helemaal rechts.
As you can see, he didn't want to pose with his four 'candles'. After knocking one over, he proceeded to chew the second one.

Zoals je kunt zien, had hij geen zin om te poseren met zijn vier 'kaarsjes'. Nadat hij er een had omgegooid, ging hij op de tweede bijten.

Monday, 24 December 2012

Merry Christmas!

Wishing you and your loved ones a Merry Christmas 
and a very healthy and creative 2013

Prettige kerstdagen 
en een heel gezond en creatief 2013 gewenst voor jou en voor iedereen waar je van houdt 

Sunday, 16 December 2012

Slight Delay...


Our Christmas cards are subject to a slight delay this year....

Onze kerstkaarten lopen dit jaar enige vertraging op....

Wednesday, 12 December 2012

Fernhill is Done!


On this special date 12-12-12, I have a completed Fernhill top to show you. I finished the last part yesterday afternoon. This is the 2012 Button Club BOM by Lynette Anderson.

Op deze speciale datum 12-12-12 kan ik jullie mijn Fernhill top laten zien die af is. Het laatste deel heb ik gistermiddag afgemaakt. Dit is het Button Club blok van de maand van Lynette Anderson voor 2012.On Saturday I basted all the layers for my In Full Bloom quilt. Now I need to find out how to quilt!

Zaterdag heb ik alle lagen van In Full Bloom geregen. Nu moet ik uitzoeken hoe ik moet doorquilten!


And in the mean time I am working on block 5 of Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito. This block is coming along nicely. It has lots of fiddly applique pieces and three pieced borders.

En ondertussen werk ik aan blok 5 van Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito. Het blok schiet goed op. Het heeft veel priegelige onderdelen die geappliqueerd worden en drie patchworkranden.

Friday, 7 December 2012

Floral Bouquet Quilt Progress


A few days back I completed block 4 of Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito.

Een paar dagen geleden heb ik blok 4 van de Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito afgemaakt.Not sure how I'm supposed to work on block 5.....

Hoe ik aan blok 5 moet werken, weet ik nog niet....
One of our ancistrus (algae eater fish) laid very bright yellow eggs. We are not sure what happened next, whether the eggs got eaten or that there are tiny baby fish hiding among the plants in our aquarium. Time will tell!

Een van onze algeneters heeft felgele eitjes gelegd. We weten niet zeker wat er daarna is gebeurd, of de eitjes zijn opgegeten of dat er zich hele kleine visjes tussen de planten verstoppen in het aquarium. De tijd zal het leren!


 
Thank you for all your lovely comments, and welcome to my new followers.
 
Bedankt voor al jullie leuke berichtjes, en welkom voor mijn nieuwe volgers.