Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 21 November 2012

Needlecraft Show Arnhem

Last Friday my Mum and I visited the Needlecraft Show in Arnhem. Apart from lots of booths with stitching goodies, there were also some quilts on show.

I cannot give the makers their deserved credit, as there was no information on who made these quilts. Edit: I have since found some information on some of the works of art.

Afgelopen vrijdag hebben Mam en ik de Handwerk en Quiltdagen in Arnhem bezocht. Naast veel stallen met handwerkspullen, hingen er ook quilts. 

Ik kan de makers niet hun welverdiende eer geven, want er hing geen informatie over wie ze had gemaakt. Edit: sinds het schrijven van dit blogje heb ik wat informatie gevonden over de stukken die waren tentoongesteld.This quilt was designed, pieced and longarm quilted by Elly Prins.

Deze quilt is ontworpen, gemaakt en gequilt op een longarm quiltmachine door Elly Prins.

Apart from quilts there were also a few needlefelting pieces on show.

Naast quilts hingen er ook een paar naaldvilt kunstwerken. And there was a small exhibition of samplers by Jan Houtman.

En er was een kleine tentoonstelling van merklappen van Jan Houtman. 


Oh no........ my Mummy has bought even MORE Japanese fabrics! I can't bear to see them anymore!

O nee.... mijn Mammie heeft nog MEER Japanse stoffen gekocht! Ik kan het niet meer aanzien!
I wasn't too naughty, honest, but I found a few bits and pieces for my Floral Bouquet Quilt.

I was echt niet te stout, maar in vond wel een paar stofjes voor mijn Floral Bouquet Quilt.
Next time I will show you my progress on said quilt. I'm currently working on block 4 and making good progress. I always end up changing my first choices for elements of the blocks, and although this slows me down, I need to be happy with each element of each block.

Volgende keer laat ik jullie mijn vorderingen zien voor genoemde quilt. Ik werk aan blok 4 en het schiet goed op. Ik verander uiteindelijk toch altijd weer onderdelen die ik had gekozen en hoewel dit vertraging oplevert, wil ik helemaal tevreden zijn over ieder onderdeel van ieder blok.

Monday, 12 November 2012

More Fernhill Progress

Part 8 of Fernhill is finished and now I need to wait a few weeks for the last part to arrive so I can complete it.

Deel 8 van Fernhill is af en nu moet ik een paar weken wachten tot het laatste deel komt zodat ik het kan afmaken.The sweet little owl and the yoyo's. 

Het schattige uiltje en de yoyo's.

The tiny mouse button for part 8. 

Het kleine muisje dat bij deel 8 hoort.


These Button Club projects by Lynette Anderson are so much fun to stitch. I cannot wait to see what Lynette comes up with for next year.

Deze Button Club-projecten van Lynette Anderson zijn zo leuk om te maken. Ik ben benieuwd wat Lynette voor volgend jaar van plan is.

Thursday, 8 November 2012

Floral Bouquet Quilt Progres

Block 2 of Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito is finished. I'm very happy with this block.
The next block I will be working on is block 4. I have the pieces all prepared and started doing the applique, but the background fabric is not really working for me. So I need to find something that will work before I continue. 

Blok 2 van Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito is klaar. Ik ben erg blij met dit blok. 
Het volgende blok waar ik aan zal werken is blok. Ik heb de onderdelen al voorbereid en was al begonnen met appliqueren, maar de achtergrondstof past niet zo mooi bij de kleuren die ik had gekozen. Dus ga ik op zoek naar iets anders voor ik weer verder ga. 

I couldn't have done it with my little helper. 

Het was niet gelukt zonder mijn hulpje.
Yesterday evening I started working on part 8 of Fernhill by Lynette Anderson. This cute owl is part of this block.

Gisteravond ben ik begonnen met deel 8 van Fernhill van Lynette Anderson. Dit schattige uiltje maakt er onderdeel van uit.I have also started knitting a sweater. It is fun to knit, because the top half including the sleeves are knitted from left to right, and then the bottom halves are added. I chose the same wool as the one used in the pattern. It is 50 % Yak (yes, really!) and 50% merino. The colour is called Jeans.

Ik ben ook een trui aan het breien. Hij is erg leuk om te maken, omdat de bovenste helft inclusief de mouwen van links naar rechts gebreid worden, en daarna worden de onderkanten toegevoegd. Ik heb dezelfde wol gekozen als degene die in het patroon werd gebruikt. De wol bestaat voor 50% uit jak-  wol (ja, echt!) en 50 % merino-wol. De kleur is 'Jeans'.

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.