Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 25 September 2013

WOW: Love Entwined the Broderie Perse Vase


Believe it or not, Love Entwined is still my focus project. In fact it is the only thing I'm working on at the moment. Very unlike me, but Love Entwined has a special magic that is hard to resist.

This is where I was at when I dithered and dithered and decided to use the broderie perse technique for my corner vases, parts 4, 5, 6 and 7 of Love Entwined. 

Geloof het of niet maar Love Entwined is nog steeds het project waar ik aan werk. Sterker nog, het is het enige project waar ik op dit moment aan werk. Heel ongebruikelijk voor mij, maar Love Entwined heeft een betovering die ik niet kan weerstaan. 

Dit is hoe ver ik was gekomen voor ik na veel denkwerk en twijfels besloot om de vazen en boeketten voor de delen 4, 5, 6 en 7 met de broderie perse techniek te gaan doen.I took a photograph of the colours in the centre, with the yellow variegated fabric I'm planning to use for the narrow borders around the centre. 

Ik nam een foto van de kleuren in het middenstuk en de gele verloopstof die ik van plan ben te gebruken voor de smalle gele randen om het middenstuk.I changed the centre piece of my compass and did a broderie perse rose. My first ever broderie perse work. Even though it is very fiddly and takes forever (it took me a whole evening to get this rose stitched down) I do love it.

After a visit to my favourite quilt shop Samsara Quilting in Lisse, I spent an evening cutting out flowers from the fabrics I bought there, and some from my stash.This is the first layout I came up with:

Ik veranderde het middenstuk van het kompas en zette er in plaats daarvan een broderie perse roos op. Mijn eerste broderie perse werk ooit. Het is erg priegelig en duurt erg lang (het kostte me een hele avond om deze roos geappliqueerd te krijgen) maar ik vind het erg leuk om te doen. 

Na een bezoek aan mijn lievelingsquiltwinkel Samsara Quilting in Lisse heb ik een avond bloemen uitgeknipt uit de gekochte stoffen en een aantal uit mijn voorraad. Dit is de eerste layout die ik die avond heb gemaakt:


Since then I have spent lots of hours needleturning the flowers and leaves.

Sinds vorige week donderdag heb ik heel veel uurtjes bloemetjes en blaadjes geappliqueerd.The stems still need stitching and the little hearts chosen and made. 

De stengels moeten nog worden geborduurd en de kleine hartjes gekozen en gemaakt.

I'm using the layout according to Esther's design, and filling it in with broderie perse flowers and the leaves mostly as charted. 

Ik gebruik de layout van het ontwerp van Esther, en vul dat met broderie perse bloemen, en de blaadjes veelal volgens het patroon.


This is what I spent yesterday evening on, a pretty pink tulip. I started using a new type of needle last night, which does make a diffence even though they are a lot longer than the needles I'm used to.

Dit is wat ik gisteravond heb gedaan, een mooie roze tulp. Sinds gisteravond gebruik ik andere naalden en hoewel ze veel langer zijn dan ik gewend was, werkt het wel lekker. 

I will be linking this blog post to Esther's WOW (WIPs on Wednesdays) over on her blog. If you love looking at all things stitchy, go and have a look. You will be pleasantly surprised what stitchers from all over the world are doing. And you will also encounter lots of lovely versions of Love Entwined. Esther is Love Entwined's designer.

Dit blogje wordt gelinkt aan WOW (WIPs op woensdag) van Esther Aliu op haar blog. Als je het leuk vindt om naar handwerkprojecten te kijken, kijk eens op haar blog. Je zult aangenaam verrast zijn over wat handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn. En je zult ook prachtige versies van Love Entwined tegenkomen. Esther is de ontwerpster van Love Entwined.

Thank you for all your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers. 


Sunday, 8 September 2013

Quilt Exibition Alkmaar 2013

 The annual quilt exhibition of the Dutch Quilt Guild is currently being held in the big church in Alkmaar. 
De jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde wordt momenteel gehouden in de Grote Kerk in Alkmaar.

Here are some of my favourite quilts on show: 

Hier zijn wat favoriete quilts die worden tentoongesteld: 


Bargello - Matty Bakker


Dahlia - Rita Dijkstra


Blauwe Reiger - Marga Volkers

The atmosphere and light is beautiful in this church.

De sfeer en het licht zijn prachtig in deze kerk. 


I was completely blown away by this beautiful piece of art by Janneke de Vries: Hot Africa.
Having lived in Africa as a child, this really made me feel nostalgic.

Ik was volledig overweldigd door dit prachtige kunstwerk door Janneke de Vries: Hot Africa. 
De heimwee naar Afrika, waar ik als kind heb gewoond, kwam in alle hevigheid terug.

Hot Africa - Janneke de Vries


Kraanvogel Parade - Yvonne Vulling


This is an adaptation of Esther Aliu's design Red Delicious, which the maker called Teatime in the Garden.
It was very sad to see that Esther's name was not mentioned anywhere.
Esther is also the designer of Love Entwined, the beautiful design which is being made all over the world (also by me). 

Dit is een ontwerp van Esther Aliu, Red Delicious, door de maakster "Teatime in the Garden" genaamd.
Het was triest om te zien dat Esthers naam nergens werd genoemd.
Esther is ook de ontwerpster van Love Entwined, de quilt die overal over de wereld wordt gemaakt (ook door mij).

Teatime in the Garden - Mieke HendriksenLangs het tuinpad van mijn vader - Regina PetraI was very good and only bought two pieces of fabric for my Love Entwined project.
The one in the background is variegated.

Ik was heel braaf en heb maar twee stukken stof gekocht voor mijn Love Entwined project. 
De stof in de achtergrond verloopt van kleur.
I hope you enjoyed this little tour around the exhibition in Alkmaar. If you have the opportunity to go, please do so. You will not be disappointed.

Ik hoop dat je hebt genoten van deze korte rondleiding door de tentoonstelling in Alkmaar. Als je in de gelegenheid bent om te gaan, zou ik het zeker doen. Het zal je niet teleurstellen.