Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 29 January 2014

Sharing the Daylight Lamp

Early this morning, whilst I was stitching block 6 of Château Hexagon, we shared the daylight lamp :o)

Vanmorgen vroeg, terwijl ik werkte aan blok 6 van Château Hexagon, deelden wij de daglichtlamp :o)


WOW: my Dad, Mountmellick and Château Hexagon


Thank you so much for your kind messages about my Dad.

He received relatively good news on Friday. The cancer has not spread to other parts of his body, but he will need radiation therapy and anti-hormone therapy. This should hopefully keep the nasty cells in check and give him some more good years.

Heel erg bedankt voor jullie lieve berichtjes over Pap. 

Hij heeft vrijdag vrij goed nieuws gehad. De kanker is niet uitgezaaid naar de rest van zijn lichaam, maar hij moet wel bestraald worden en anti-hormoon medicijnen nemen. Dit zal hopelijk de slechte cellen in toom houden en hem nog veel goede jaren geven. 


When Quiltmania Magazine announced a Mystery by Di Ford, I just had to join in. Since seeing her projects in Veldhoven last May, I am even more in love with her work.

After hearing Dad's relatively good news, I started part 1 of "Mountmellick". This is a picture taken a few days ago, with part of the layout complete.

Toen het tijdschrift Quiltmania aankondigde een mystery van Di Ford te gaan doen, moest ik wel meedoen. Sinds ik vorig jaar mei haar quilts in Veldhoven heb gezien, ben ik nog meer verliefd op haar werk. 

Na het horen van Paps relatief goede nieuws, ben ik begonnen met deel 1 van "Mountmellick".   Deze foto is van een paar dagen geleden. 

Although I do have most of the fabrics chosen by Di in my stash, I chose to do my own thing, with a different border, and broderie perse flowers.
I'm still hunting for the perfect fabric for the other four swags and some bits and pieces for the basket/vase.

Ook al heb ik het grootste gedeelte van de stoffen die Di koos in mijn stash, heb ik er voor gekozen mijn eigen stoffen te kiezen, met een andere rand en broderie perse bloemen. 
Ik zoek nog de perfecte stof voor de andere vier guirlandes, en een paar onderdelen van de mand/vaas. 


And in the mean time I'm also still working on Château Hexagon by Lynette Anderson. This is part 6 in progress (I'm not stitching the parts in any particular order). The last part will be released this week, the top border with a hill and a castle.

En ondertussen werk ik ook nog steeds aan Château Hexagon van Lynette Anderson. Dit is mijn vordering op deel 6 (ik maak ze niet in een bepaalde volgorde). Het laatste deel komt deze week uit, de strook aan de bovenkant met een heuvel en een kasteel. 


Our two British Shorthair cats don't often sleep together, but a few days back, Kruimel (Dutch for 'crumb') and Luna were dozing on the settee near eachother.
Can you tell how tiny our little Luna really is. She is about half Kruimel's size.

Onze twee Britse Korthaar katten slapen niet vaak samen, maar een paar dagen geleden lagen Kruimel en Luna samen te soezen op de bank. 
Zie je hoe klein onze Luna is. Ze is ongeveer half zo groot als Kruimel. I will be linking my blog to Esther Aliu's WOW today.
Esther is the designer of the beautiful Love Entwined marriage coverlet. 

Vandaag link ik mijn blog aan Esther Aliu's WOW.
Esther is de ontwerpster van de prachtige Love Entwined 'bruids-sprei'.

Wednesday, 22 January 2014

A Bit of Château Hexagon Progress & Life Has Got in the Way


So sorry for ignoring you for so long. Life has got in the way big time. My father was diagnosed with breast cancer (yes, I did say "Dad") just before Christmas, and our life has turned upside down. His operation was on the 13th of January, and it went as well as it could have done.

I'm trying to keep my mind off worrying about him by working on small projects (I cannot get my head around big projects at the moment) and Château Hexagon and the new Soupçon Hexagon Quiltalong appear to be perfect projects to do just that.

The above picture was taken this evening. It probably won't surprise you that not much progress has happened this evening :o)

Het spijt me dat ik jullie zo lang heb laten wachten op nieuws, maar het het leven neemt soms vreemde wendingen. En de wending in ons leven is behoorlijk heftig. Vlak voor Kerst kreeg mijn vader de diagnose borstkanker (Ja, ik zei echt "mijn vader"). Ons leven staat vanaf dat moment op zijn kop. Hij is op 13 Januari geopereerd en het is goed verlopen. 

Ik probeer mijn gedachten te verzetten door aan kleine projecten te werken (ik kan me op dit niet concentreren op grote projecten) en Château Hexagon en de nieuwe Soupçon Hexagon Quiltalong lijken daar perfecte projecten voor te zijn. 

De bovenstaande foto nam ik vanavond. Het zal jullie niet verbazen dat ik vanavond niet erg opschiet :o) 

This was a picture which I took on January 11th of my layout and progress so far. It never made it to my blog for obvious reasons.

So whilst I do my best to keep stitching and to keep my mind off things, can I please ask that you keep your fingers and everything else crossed for my dear Dad, who will receive the pathologist's results and information about his further treatment on Friday.

Bovenstaande foto van de layout en de voortgang van mijn Château Hexagon, nam ik op 11 januari, maar die foto heeft mijn blog toen niet gehaald. 

Als ik nou mijn best doe om mijn gedachten te verzetten door te blijven handwerken, willen jullie dan alsjeblieft duimen voor mijn lieve Pap, die aanstaande vrijdag de uitslag van de patholoog krijgt, en ook zal horen wat voor behandelingen hij verder nog moet ondergaan.