Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 16 December 2014

Mountmellick Progress

It dawned on me today that I haven't yet showed you part 2 of Mountmellick, which I completed last week.
Vandaag bedacht ik dat ik jullie nog niet deel 2 van Mountmellick heb laten zien, die ik vorige week heb afgemaakt. In the corners, the pattern suggests a hexagon flower with four petals, which I duly made, but found a bit too overbearing.
Op het patroon staat een hexagonbloem met vier blaadjes voor de hoeken, die ik ook braaf gemaakt heb. Maar ik vond het een beetje druk. 

So this is what I'm planning to do instead, once part 3 is ready and attached, so I can properly centre the circles.
Dit is wat ik in de hoeken ga doen, als eenmaal deel 3 af is en eraan gezet, zodat ik de rondjes mooi kan centreren.

The borders for part 3 are ready as far as the hexagons and the stems and leaves are concerned, but still need all the broderie Perse, which takes up a lot of time.
De hexagons, de stengels en de blaadjes voor deel 3 zijn klaar, maar ik moet nog wel alle broderie Perse doen, dat veel tijd kost. 

Here is a sneak preview of the first broderie Perse rose which I appliqued last night.
Hier is een voorproefje van de eerste broderie Perse roos die ik gisteravond heb geappliqueerd. 

A lot of fussy cutting is going on for this project, and this is what a piece of fabric looks like when this has happened.
Voor dit project ben ik veel aan het 'fussy cutten' en zo ziet een stuk stof eruit als je daarmee bezig geweest bent. 


Still plenty more to be had from this piece of fabric ;o)
Er kan nog veel meer worden geknipt uit dit stofje ;o) 


The chair covers of our dining room chairs needed replacing, so I started taking apart one cover to use as a pattern, and with a little help from my furry friend, I cut out all the parts for the first cover.
De stoelhoezen van onze eetkamerstoelen moeten vervangen worden en zondag ben ik begonnen met het uit elkaar halen van een hoes die als patroon gaat dienen, en met een beetje hulp van mijn harige vriendje heb ik alle onderdelen voor de eerste hoes geknipt. 


Not long after these pictures were taken, he was banned from the room. And as every cat would do, he bore a grudge. Thankfully he couldn't keep it up for very long and soon he was sitting between us purring happily.
Vlak na het nemen van deze foto's is hij naar de gang verbannen en zoals iedere cat zou doen, was hij zwaar beledigd. Gelukkig hield hij het niet lang vol en kwam hij gezellig tussen ons in zitten snorren. 

Back soon with more Mountmellick news.
Tot gauw met meer Mountmellick nieuws.

Monday, 8 December 2014

Mountmellick Centre Piece

Finally I can show you my centre piece for Mountmellick, the Di Ford Mystery. I completed it last night.
Ik kan jullie eindelijk mijn middenstuk laten zien van Mountmellick, de Di Ford mystery. Ik heb het gisteravond afgemaakt. 

Doing my own thing with this mystery proved harder than I had thought. The 'flower arranging' was finally done late last night and I can now share pictures of what I did.
Zelf stofkeuzes maken voor deze mystery bleek lastiger dan ik had gedacht. Het 'bloemschikken' was gisteravond eidenlijk klaar en nu kan ik foto's laten zien van wat ik heb gedaan. 

I stitched the stems using mostly the Hungarian Braided Stem Stitch and for the tendrils I used the normal stem stitch.
Ik heb de stengels geborduurd, grotendeels met de Hungarian Braided Stem Stitch en voor de ranken de normale steelsteek. 

Instead of the broderie perse flowers in between the swags, I made circles of my favourite ochre fabric with roses.
In plaats van de roze broderie Perse bloemetjes tussen de guirlandes, heb ik rondjes gemaakt van mijn favoriete oker rozenstof. Borders 2 to 5 are mostly almost completed, so it should go a bit faster from now on. I cannot wait to attach border 2, to see how my focus fabrics - mostly by Judie Rothermel - work with this romantic and soft feel of the centre piece.
Randen 2 tot en met 5 zijn grotendeels klaar, dus het zou vanaf nu wat sneller moeten gaan. Ik kan niet wachten om te zien hoe rand 2 met mijn basiststofjes - grotendeels van Judie Rothermel - staan bij de romantische en zachte middenstuk. 

Back soon with more news of Mountmellick, and of some lovely Christmas presents I received over the past weeks. 
Tot gauw met meer nieuws over Mountmellick en over leuke en mooie kerstcadeautjes die ik de aflopen weken ontving.