Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 17 April 2013

Birthday & WatercolourOn Friday it was my birthday. I spent the day with my parents, who gave me these pretty violets. 

Vrijdag was het mijn verjaardag. Ik heb de dag doorgebracht bij mijn ouders, die deze schattige bosviooltjes voor me kochten.
My Mum-in-law gave me three of these pretty vases with pink roses. 

Mijn schoonmoeder gaf me drie van deze mooie vaasjes met roze rozen.

And my niece chose these pretty pink tulips for me. You would think I like pink! :o) 

En mijn nichtje zocht deze mooie roze tulpen voor me uit. Je zou bijna denken dat ik van roze hou! :o)


Marcel gave me private painting tuition. I spent all day yesterday painting the above watercolour at my second class of the series.

Van Marcel kreeg ik schilderlessen. Ik heb gisteren de hele dag tijdens de tweede les gewerkt aan de bovenstaande aquarel.

On the stitching front, I am still working on part 3 of QuiltMeClub 2013.

Op het handwerkvlak werk ik nog steeds aan deel 3 van QuiltMeClub 2013.

Monday, 8 April 2013

Quilt Me Club 2013 & Watercolours


As promised, I'm back with two of the watercolours I painted whilst in Scotland. Both were painted from memory. I normally paint from (my own) photographs.

Zoals beloofd laat ik jullie twee aquarellen zien die ik heb geschilderd terwijl ik in Schotland was. Beide werden uit mijn hoofd geschilderd. Normaal schilder ik met behulp van (mijn eigen) foto's.This little seascape measures about 20 x 29 cm. Marcel liked it so much when I came back home, that it will apparently end up hanging in our living room, together with the above landscape. Yay! I guess I had better get them framed. I will have more painting tuition soon, to keep the mojo going.

Dit kleine 'zeeschapje' meet ongeveer 20 x 29 cm. Marcel vond hem zo mooi toen ik weer thuis kwam, dat hij in onze woonkamer mag hangen, samen met het bovenstaande landschap. Joepie! Ik kan ze dus maar beter laten inlijsten. Binnenkort heb ik weer aquarel-les, om de 'mojo' gaande te houden,
Amazingly, I didn't stitch at all whilst in Scotland. My painting mojo came back big time and I took advantage of it. I did have several stitchy projects in my luggage and they never got unpacked.

After coming home, I completed the second applique block for Quilt Me Club 2013 part 2 by Nataliejo of l'Atelier Perdu

Verbazingwekkend genoeg heb ik in Schotland helemaal niet gehandwerkt. Mijn schilder-mojo werd opeens heel actief en daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik had een aantal handwerkprojecten bij me, maar die heb ik niet eens uitgepakt. 

Na mijn thuiskomst heb ik het tweede applique-blok voor Quilt Me Club 2013 deel 2 van Nataliejo van l'Atelier Perdu afgemaakt. 

Last week, part 3 arrived and the first block is finished. I still have another applique block and two pieced blocks to work on this month.

Vorige week kwam deel 3 en het eerste blok is af. Ik moet nog een applique-blok maken en twee patchworkblokken.

Thank you for your lovely comments.
Back soon with more parts of Quilt Me Club 2013, and hopefully a new watercolour.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes.
Ik ben snel weer terug met meer blokken voor Quilt Me Club 2013, en hopelijk een nieuwe aquarel.