Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 24 December 2015

Merry Christmas - Fijne Kerstdagen

Two months have passed since my last blog post. Oops! So sorry for ignoring you.
We have been very busy with the move, and getting sorted in the new home.
It took me about 6 weeks to get back to my quilting.

Er zijn ondertussen twee maanden voorbijgevlogen sinds mijn vorige blogje. Oeps! Sorry dat ik jullie heb genegeerd. 
We zijn erg druk geweest met de verhuizing, en op orde krijgen in het nieuwe huis. 
Het kostte me ongeveer zes weken tot ik weer ging patchen en appliqueren.  

I stitched some blocks for my Dear Jane quilt, which I prepared before the move and had ready in little ziplock bags.

Ik heb wat blokjes voor mijn Dear Jane gemaakt, die al grotendeels klaar lagen in zakjes voor de verhuizing. 

D8 - Dee Dee's Delight

D6 - Challenge

C11 - Soldiers and Sailors Monument

F6 - Deanie's Daisies

F13 - Tour de France

G7 - Indianapolis

H6 - Pie Sale

A1 - Pinwheel Gone Awry
Worked on some blocks for my Antique Wedding Sampler:

Heb gewerkt aan een paar blokken voor mijn Antique Wedding Sampler: 

Block 13, getting the block pieced...

... and getting the broderie Perse started

Two mini-blocks for block 11
We are loving living in the countryside, even though it has its challenges. Waking up to a beautiful sunrise most mornings

We vinden het heerlijk om op het platteland te wonen, al heeft het dan zijn uitdagingen. Bijna iedere morgen wakker worden met een prachtige zonsopgang. 

View from the sitting room / uitzicht vanuit de woonkamer

View from the kitchen / uitzicht vanuit de keuken
We were very lucky because Autumn and even Winter has been very mild so far. I'm still doing the gardening, just before Christmas. After the long wait since we said 'yes' to this new home, we moved in five months later just when Autumn was starting, and we have been able to enjoy lovely weather.

We hadden geluk, want de herfst en zelfs de winter zijn dit jaar erg zacht. Ik ben nog steeds aan het tuinieren, vlak voor kerst. Na het lange wachten vanaf het moment dat we 'ja' zeiden tegen dit huis, zijn we vijf maanden later verhuisd, net toen de herfst begon. En we hebben kunnen genieten van prachtig weer. 

Yesterday I found a new 'member' of my snowmen collection whilst out doing the Christmas shopping

Gisteren vond ik tijdens het inkopen doen voor kerst een nieuw 'lid' van mijn sneeuwpopjesfamilie. 

Even Christmas shopping is more fun here (I'm not a fan of shopping) in a little village, in a well-stocked supermarket with friendly staff and fellow-customers.

En zelfs inkopen doen voor kerst is hier veel fijner (ik ben géén liefhebber van winkelen) in een klein dorpje vlakbij, in een goed bijgevulde supermarkt met vriendelijk personeel en mede-winkelenden.

Life is good

Het leven is goed