Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 16 October 2013

Love Entwined: Second Vase in Progress

Would you believe I'm still working happily on Love Entwined. It has been four months now and I've hardly done anything else stitching wise. All other projects are on hold.

The second vase is coming along nicely. It is easier than the first vase, because I know what I'm doing now, the fabrics have been chosen and it is just a matter of doing flower arranging with fabrics. I'm using Esther's pattern as a basis for the composition and for most of the leaves, and filling it in with broderie perse flowers. 

Geloof het of niet, maar ik werk nog steeds met plezier aan Love Entwined. Het duurt nu al vier maanden en ik heb amper iets anders gedaan op handwerkgebied. Alle andere projecten liggen stil.

De tweede vaas schiet al goed op. Het is makkelijker dan met de eerste vaas, omdat ik weet hoe het werkt, de stoffen zijn gekozen, en het is een kwestie van bloemschikken met stoffen. Ik gebruik het patroon van Esther als basis, en ook het merendeel van de blaadjes, en vul het in met broderie perse bloemen.
I have fallen in love with the broderie perse technique. It is so much fun to do.

Ik ben verliefd geworden op de broderie perse-techniek. Het is zo leuk om te doen.

These little primroses are so sweet. They remind me of spring on the Outer Hebrides. Primroses grow everywhere at that time of year.

Deze primulaatjes zijn zo lief. Ze herinneren me aan het voorjaar in de Buiten Hebriden. Dan groeien er overal gele primula's in het wild. 


After several rainy days with high winds, the weather has calmed down. I woke up to a bit of sunshine, which was shining beautifully on the hydrangeas. They are beginning to show their autumn colours.

Na een paar regenachtige dagen met harde wind is het weer gekalmeerd. Toen ik wakker werd scheen er een waterig zonnetje, dat prachtig licht wierp op de hortensia's. Ze beginnen te verkleuren nu het herfst is. Today I'm linking to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays) over on her blog. If you are looking for inspiration, all the blogs from stitchers all over the world are well worth a visit. 

Vandaag link ik mijn blog aan dat van Esther Aliu voor WOW (WIPs op Woensdag). Als je behoefte hebt aan inspiratie, dan zijn de blogs van handwerksters van over de hele wereld de moeite van een bezoekje waard. 

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Monday, 7 October 2013

Love Entwined: Vase One Completed


It took some doing, but at last the first vase and bouquet for Love Entwined is finished.
Please ignore the traced lines which still need to fade. 

Het was even een klus, maar de eerste vaas met boeket voor Love Entwined is klaar. 
Let maar even niet op de lijnen van de verdwijnpen die nog moeten verdwijnen. 


Some detail images of the flowers, berries and stems. The broderie perse technique is so much fun to do. I had never done it before. The rose in the centre of my Love Entwined kompas was the first broderie perse flower which I appliqued.

Wat detailfoto's van de bloemen, besjes en stengels. De broderie perse-techniek is zo leuk om te doen. Ik had het nog nooit gedaan; de roos in het midden van het kompas was de eerste broderie perse bloem die ik heb geappliqueerd.
Kruimel was being his helpful self when Marcel was installing some new sound equipment. The photo is not entirely in focus, but that's because I couldn't stop laughing. 

Kruimel was weer erg behulpzaam toen Marcel een nieuw geluidsapparaat installeerde. De foto is niet helemaal scherp, maar dat komt omdat ik mijn lachen niet kon houden.

And no blog post is complete without a picture of our little furry girl Luna. She is less than half Kruimel's size and just too cute.

Geen blogje is compleet zonder een foto van ons kleine poezenmeisje Luna. Ze is minder dan de helft van de grootte van Kruimel en té schattig.

Back soon with more Love Entwined news. This project has entirely held my focus over the past weeks, even though I did struggle with it at times. One of Esther Aliu's Yahoo group members called it "Love Unpicked" and I must say mine falls in that category too.

Ik meld me snel weer met meer Love Entwined nieuws. Dit project heeft me de afgelopen weken nie los gelaten, al heb ik er wel een aantal keren mee geworsteld. Een van Esther Aliu's Yahoo Group leden heeft dit project omgedoopt in "Love Unpicked" en de mijne valt ook in die categorie.

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.