Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 15 November 2018

Love Entwined, still in progress

Naast "Garden of Forgetfulness", werk ik ook nog steeds aan mijn "Love Entwined" van Esther Aliu.
Omdat ik er al zo lang aan werk, sinds het ontwerp voor het eerst werd uitgebracht, blijf ik onderdelen veranderen en aanpassen aan mijn huidige smaak en handwerk-niveau. 

Beside "Garden of Forgetfulness", I'm also still working on my Love Entwined. 
Having worked so long on it, I started it when it was first published by Esther, I keep changing bits and pieces, adapting it to my current taste and level of skill. Van de zomer heb ik eraan gewerkt op ons terras. Ik verving de 'Dutch clogs' door hartjes, die ik mooier vond en die goed passen bij een project met 'Love' als deel van de naam. 

This summer I worked on it on our terrace. I replaced the 'Dutch clogs' with hearts, which I liked more and which is fitting for a project which has Love in its name. Esther zelf uitte van de week haar verbazing en frustratie dat haar eigen Love Entwineds (ze maakt er twee) nog steeds niet af zijn, terwijl er steeds vaker prachtige Love Entwined quilts verschijnen. Ik begrijp die frustratie volledig.

Esther herself expressed her surprise and frustation that her own Love Entwined quilts (yes she is making two of them) still aren't finished, whilst there are finished Love Entwined quilts appearing more often. I understand that frustration, and feel the same.

Een van de dingen die ik veranderde is de gele randen. Die werden oker. Daar ging ik weer aan twijfelen toen ik hem tevoorschijn haalde maar ik moet een keer stoppen met veranderen anders komt hij nooit af.

One of the things I changed is the yellow borders. They became ochre/gold. I started doubting that choice when I picked it up again, but I have to stop changing things or it will never be finished.
Ik werk aan het middenstuk, de boeketten in de vazen, in broderie perse, maar heb ook al een groot deel van de randen bijna klaar. 

I'm working on the centre, the bouquets in broderie perse, but I also have a large part of the borders nearly finished.Op de eerste serie randen doe ik de kleine boeketjes ook in broderie perse. Hele kleine bloemetjes.

On the first series of borders, I'm doing the small bouquets in broderie perse too. They are very small flowers.


Er zit veel herhaling in dit project, waardoor ik af en toe iets anders moet gaan doen.

There is a lot of repetition in this project, which is the reason why I have to do something else now and then. 

Dat is in ieder geval mijn excuus dat ik af en toe afgeleid ben ;)

That is my excuse for being distracted now and then ;)


Dit blogje wordt gelinkt aan het blog van Esther Aliu, voor WOW (WIPs on Wednesdays)

This blog post will be linked to Esther Aliu's blog, for WOW (WIPs op Woensdag)

Tuesday, 13 November 2018

Garden of Forgetfulness revisited

Vlak voor we begin oktober 2015 gingen verhuizen was mijn moeder flink ziek en we hebben bij toerbeurt dag en nacht bij haar gewaakt. Ik ben toen begonnen aan "Garden of Forgetfulness" van Willyne Hammerstein, om iets te hebben wat ik makkelijk bij Mam kon doen. Mam vond het ook leuk om iedere keer de rozetten te zien ontstaan. 

Just before we moved home at the beginning of October 2015, Mum was gravely ill and we took turns to stay with her day and night. It was at that time that I started "Garden of Forgetfulness" bij Willyne Hammerstein, to have a project that I could easily do at her bedside. Mam enjoyed seeing the rosettes come to life. 

Sinsdien lag dit project min of meer stil, is Mam er niet meer, en ik heb het vorige week weer opgepakt. Het is gewoon te leuk om te doen. Eigenlijk was dit een voorbereiding op HET ontwerp van Willyne Hammerstein, la Passacaglia. Om te kijken of ik het wel leuk vind om EPP te doen. En of mijn zere handen het wel vol zouden houden.

Since then this project was more or less on halt, Mum is no longer with us, and I picked it up again last week. It is just too much fun to do. In fact this was the preparation for a much bigger and more complicated design by Willyne Hammerstein: La Passacaglia. To see whether I enjoy doing EPP and also whether my sore hands would be able to manage. Ik gebruik een malletje om het fussy cutten te vergemakkelijken. 

I use an acrylic template to make fussy cutting easier


Op zoek naar een stofje dat past bij het blauwe streepje/bloemetje

Looking for a fabric that will go with the blue stripe/floral


En er is weer een rozet af.

And another rosette is done.


Ik gebruik geen lijm, maar rijg de stof om de kartonnetjes, zodat ik ze steeds opnieuw kan gebruiken en dat dat kartonnetjes er ook makkelijk uit gaan. De handige klemmetjes helpen hierbij.

I don't like to use glue, but I thread-baste the fabric around the templates. That way I can keep using them and they easily come out. The handy clasps are great for EPP.Quilt Inspector Luna


De stand tot vanmorgen, met de beoogde randstof, die ik ook gebruik voor de wiebertjes. 

Progress until this morning, with the planned border fabric, which I'm also using for the diamonds.

Het is nu echt herfst bij ons, al zijn de temperaturen nog steeds vrij hoog voor de tijd van het jaar. De berken voor ons huis hebben hun gouden kleur weer aangenomen.

Autumn has really arrived at our home, even though the temperatures are still quite high for the time of year. The birches in front of our home have taken on their golden colour. 

De ginkgo heeft zijn prachtige kleur aangenomen vlak voor alle blaadjes er in één keer af vallen

The ginkgo tree has taken on the colour it has just before it drops all its leaves in one go. 

De hortensia is nu ook heel erg mooi, met zijn herfstkleuren

The hydrangea is beautiful too, in its autumn colours

 
Ik eindig het blogje met een foto van een zonsondergang die ik vrijdag nam, op weg naar huis.

I'm ending this blog post with a picture I took on my way home last Friday.

Ik hoop dat je genoten hebt van het lezen van dit blogje. Er volgt er snel een over de voortgang van mijn Love Entwined, waar ik ook nog steeds aan werk.

I hope you enjoyed reading this blog post. It will be followed soon by another one about progress on my Love Entwined, which I'm also still working on.