Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 14 July 2014

Dear Jane & Garden

About time I showed you something stitchy. I have been alternating Mountmellick (the mystery by Di Ford), Love Entwined (the marriage coverlet by Esther Aliu) and Dear Jane over the past months.
Het wordt tijd dat ik jullie iets handwerkerigs laat zien. Ik heb de afgelopen maanden afwisselend gewerkt aan Mountmellick (de mystery van Di Ford), Love Entwined (de bruidssprei van Esther Aliu) en Dear Jane. 

I have three completed blocks for Dear Jane to share:
Ik heb drie Dear Jane blokjes om te laten zien: 

Dear Jane H10 "Ben's Bowtie" using a fabric from Mum and a cream scrap left over from something else.
My 18th Dear Jane block out of 169.
Dear Jane H10 "Ben's Bowtie" met een stofje van Mam en een crème restje dat over was van iets anders.
Mijn 18e blokje van 169.

Next came Dear Jane H4, because I was working on my Mountmellick project and two of the fabrics were just perfect for this little block called "Abbey's Eyes".
My 19th block out of 169.
Toen kwam Dear jane H4, omdat ik aan Mountmellick werkte en twee stoffen uit dat project zijn gewoon perfect voor dit kleine blokje dat "Abbey's Eyes" heet. 
Het 19e blokje van 169.  


And I have just completed Dear Jane G5 "Poof" using fabrics given to me by my friends Jane from Wales and Glenda from Australia. Thank you my dears!
En ik heb net Dear Jane G5 "Poof" afgemaakt met stofjes die ik had gekregen van mijn vriendinnen Jane uit Wales en Glenda uit Australië. Dank jullie wel! 

This is my 20th Dear Jane block out of 169. Only 149 to go...
Dit is het 20e Dear Jane blokje van 169. Nog maar 149 te gaan...

On Thursday my brother and I photographed some special plants which are growing in my area. I was given the task of keeping an eye on them so my brother, who loves wild orchids, could come and photograph them when they were in flower.
Op donderdag fotografeerden mijn broer en ik speciale planten die hier in de buurt groeien. Ik had de opdracht gekregen op te letten zodat mijn broer, die gek is op wilde orchideeën, ze kon komen fotograferen als ze bloeiden. 

They are called broad-leafed heleborines, a wild orchid. The flowers are absolutely tiny. Only about 12 mm across.
Het is de brede wespenorchis, een wilde orchidee. De bloemetjes zijn piepklein. Ongeveer 12 mm breed.


We noticed they have a very sweet scent, even though all the blurb on the internet says they don't actually have any scent.
Het viel ons op dat ze heel zoet geurden, ook al zegt alle informatie op het internet dat ze geen geur verspreiden. 

A few days back I took advantage of a split-second of gorgeous evening light to photograph our new foxglove plant. My favourite photo which I took in the garden until now.
Een paar dagen geleden pakte ik mijn kans toen er heel kort prachtig avondlicht op het nieuwe vingerhoedskruid stond. Mijn lievelingsfoto uit de tuin tot nu toe. 

And some proof that I am actually working on Mountmellick, the Di Ford Mystery, here are two pictures of my progress until 7th July. Since I didn't sign up for the kits, I'm doing my own thing and I now have it pinned on an old duvet cover and hung against the side-board. This helps me to coordinate the colours and to decide how 'intense' I want the centre flowers to be. It looks a bit chaotic, but I'm actually making progress ;o)
En als laatste nog wat bewijs dat ik ech werk aan Mountmellick, de mystery van Di Ford. Hier zijn twee foto's van mijn voortang tot 7 juli. Aangezien ik me niet had ingeschreven voor de BOM, doe ik mijn eigen ding en heb ik alle onderdelen op een oud dedkbedovertrek gespeld en het geheel tegen onze buffetkast gehangen. Dit helpt me om de kleuren bij elkaar te laten passen en te besluiten hoe 'pittig' ik de bloemen in het middenpaneel wil laten zijn. Het ziet er een beetje chaotisch uit, maar ik boek echt vooruitgang ;o) 


That's you all updated.
Back soon with more pogress on whatever it is I am working on at the time.
Nou, jullie zijn weer op de hoogte.
Ik ben snel terug met meer voortgang van welk project ik dan ook op dat moment aan werk.

6 comments:

Helen said...

Wonderful progress on your projects. Love the dear Jane blocks !!

Unknown said...

Your Mountmellick is looking lovely and the colour choices work well. You are further along than me :-)Rae

Saskia Smit said...

Mooi mooi mooi

Wilma Kuin said...

Wat een prachtige Dj ben je aan het maken,...

Giovanna said...

Your quilting is lovely, and so are the flower pics - very pretty orchid.

Flickenstichlerin said...

I love the way you create your design and of course your DJ blocks.
Greetings,
Sylvia