Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 1 February 2019

Where has January gone? & Mandala Madness II

It is the 1st of February already. Where has January gone? I cannot believe it has been a month since I got on a plane to Inverness to go and see my friends.
Het is alweer 1 februari. Waar is januari gebleven? Ik kan niet geloven dat het alweer een maand geleden is dat ik in een vliegtuig naar Inverness stapte om mijn vrienden weer te zien. 


We woke up to more snow this morning. It looks beautiful but it is not great for driving in. We live in the countryside and our narrow lane with ditches on both sides is not looked after by the council.
Vanmorgen lag er weer verse sneeuw. Het staat heel mooi maar is niet geweldig om in te rijden als je in het buitengebied woont en de gemeente jouw laantje niet bijhoudt. 

Our driveway and home, facing towards the lane.
Onze oprit en huis, gefotografeerd richting laantje. 

Somewhere beneath that bracken is our big pond, and at the back our summer house with thatched roof which will be my painting studio once we get around to renovating it.
It reminds me so much of the tukuls in Ethiopia, where we used to live. 

Ergens onder die begroeiing en sneeuw zit onze grote vijver. Op de achtergrond ons tuinhuisje met rieten dak, dat mijn schilderatelier zal worden zodra we eraan toe zijn het te renoveren. 
Het doet me erg denken aan de toekoels in Ethiopië, waar wij vroeger gewoond hebben.

 

We have had more wintry episodes this year, and my followers will know that I like to blow bubbles when there are sub-zero temperatures. I had a ball two weeks ago when the temperatures plummeted and I got some fabulous results. I think I have our Christmas card sorted for this year.
We hebben al meer winterse dagen gehad dit jaar en mijn volgers weten dat ik graag bellen blaas als het vriest. Ik heb me zo vermaakt twee weken geleden toen de temperaturen zakten naar min 10 en ik geweldige resultaten kreeg. Onze kerstkaart voor dit jaar is al gemaakt. 
I just use children's bubble blowing kits. So much fun!
Ik gebruik bellenbaas voor kinderen. Zo leuk! 
 
Whilst I was blowing bubbles at the end of our driveway, early in the morning at minus 10C, by the roadside, with my camera on a tripod and, dressed in whatever would keep me warm (several layers of thermals and my pink thermal hat, covered by my turquoise thermal hoody), a minibus filled with labourers passed me very slowly (I didn't look). And not look afterwards, they passed again, even slower. I still didn't look, but kept blowing and I was killing myself laughing. What they must have thought. LOL
Terwijl ik aan het bellenblazen was, bij min 10 's morgens vroeg, aan het eind van onze oprit aan de weg, met mijn camera op statief en gekleed in wat me ook maar warm zou houden (een aantal lagen thermokleding en mijn roze thermo-mutsje met mijn turquoise thermo-hoody er overheen) reed er heel langzaam een busje met werklieden langs. Ik keek niet op en ging rustig verder met blazen. Even later reed hetzelfde busje weer langs, nog langzamer. Ik heb niet gekeken maar stond me inwendig te bescheuren. Wat zouden ze gedacht hebben? Proest. 


I'm still hooked by crochet, and I managed to complete my second Mandala Madness. The design is by Helen Shrimpton of Crystals and Crochet.
Ik ben nog steeds verslaafd aan haken en heb mijn tweede Mandala Madness af. Het ontwerp is van Helen Shrimpton van Cristals and Crochet. This one is for my SIL in her colours and she would like it squared. An extra pattern is available to do this. I have now finished the corners and I'm working on the second of 15 borders.
Deze is voor mijn schoonzus, in haar kleuren. Ze wil hem graag vierkant hebben. Hier bestaat een extra patroon voor. Ik heb de vier hoeken af en ben bezig met de tweede van 15 randen. 

One of the corners.
Eén van de hoeken.

Here are both my Mandala Madnesses. They are so much fun to make, that I may make a third at some point. Maybe this time in colour gradient yarn.
Mijn beide Mandala Madness'en. Ze zijn zo leuk om te maken. Ik sluit niet uit dat er nog een derde komt. Misschien deze keer in verloopgaren. 

But in the mean time I have started a new project, applique and piecing, which I will show you next time.
Maar in de tussentijd ben ik ook begonnen aan een nieuw applique- en patchwork-project, dat ik de volgende keer zal laten zien. 

Thank you for passing by. Please leave a message.
Bedankt dat je langskwam. Ik zou het leuk vinden als je een berichtje achterlaat.

3 comments:

Annelein said...

Mooie foto's van de bevroren bellen...

Jane in Cumbria said...

Ronde daken, ronde bellen, en ronde mandala's - wel een leuk thema! Je foto's zijn prachtig!

Marguerite said...

Prachtige foto's.
Ben ook gek op bellenblazen onder nul.