Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 27 January 2017

Frosty Bubbles

We have had very frosty weather recently, with a cover of snow. Perfect weather to take out the bubble blowing kit (one of those kid's toys) and blow bubbles outside, and then wait for them to freeze. This wasn't my idea originally, but it is so much fun to do, albeit a tad chilly.
 We hebben veel vorst gehad de afgelopen weken, met een laag sneeuw. Perfect weer om met de bellenblaas naar buiten te gaan en bellen te gaan blazen in de vorst en wachten tot ze gaan bevriezen. Dit heb ik niet zelf bedacht, maar het is zo leuk om te doen, al is het wel wat frisjes. 


It is a bit hit and miss. First you have to have a bubble that doesn't immediately burst and then you have to wait for it to freeze and hope that it won't burst whilst it is doing that.
Het is een beetje uitproberen. Eerst moet je al een bel hebben die niet gelijk uit elkaar barst en dan moet je wachten tot hij bevriest en hopen dat hij niet ontploft terwijl hij dat aan het doen is. 


Yesterday morning I managed to capture that moment.
Gistermorgen heb ik dat moment vastgelegd. Sometimes there are nice reflections, such as our home in this bubble.
Soms zijn er leuke weerspiegelingen, zoals bij bel ons huis. 


Just another one from yesterday's session, which was different.
Nog eentje van gisteren, die anders was dan de andere. 


I hope you like my frosty bubbles. Sorry to my quilting friends. I'm still working on Love Entwined and there is not much to show at the moment. 
Hopelijk vind je mijn bevroren bellen leuk. Sorry voor mijn handwerkvriendinnen. Ik werk nog steeds aan Love Entwined maar er is niet zo veel om te laten zien op het moment.


1 comment:

Triniki said...

Hola, acabo de conocer tu blog y me encanta!
Un saludo.