Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 22 January 2017

Over a Year Since my Last Post

So it has been over a year since I last wrote anything here. I didn't intend to give up on it, but Facebook has somehow taken over and it is much faster to just post a finished block there for my stitching friends to see.

Het is ondertussen ruim een jaar geleden dat ik hier iets heb geschreven. Het was niet de bedoeling het op te geven, maar Facebook heeft het een beetje overgenomen. Het is veel sneller om daar even een blok dat ik af heb aan mijn handwerkvriendinnen te laten zien. 

I'm still more or less working on the same projects. Mainly Love Entwined by Esther Aliu, a bit of Dear Jane and a bit of Antique Wedding Sampler by Di Ford.

Ik werk nog steeds aan dezelfde projecten. Vooral Love Entwined van Esther aliu, af en toe een Dear Jane-blokje en ook af en toe een blok voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford. I went off the yellow fabric which I chose for the narrow borders, and went for a gold one by Hoffman instead. This meant I had to redo my compass. It had yellow, and also other fabrics which I didn't use in the rest of the quilt.

De gele stof die ik had gekozen voor de smalle randen om mijn LE begonnen me tegen te staan en ik heb hem vervangen door een oker-kleurige stof van Hoffman. Dit betekende dat ik mijn kompas opnieuw moest maken. Er zat geel in en ook andere stoffen die ik verder niet gebruikt heb in de quilt. 

 This is the new 'ochre' fabric which I prefer to the old one. This means all the yellow needs to come out....

Dit is de nieuwe oker rand die ik veel mooier vind dan de oude. Dit betekent dat al het geel weg moet...
.... the ochre versus the yellow... met de blauwe buitenrand in het midden.

... het oker tegen het geel... met de blauwe buitenrand in het midden. 

The new compass was finished on January 17th, but still needs to be inserted in the compass ring Het nieuwe kompas was af op 17 januari, maar het moet nog in de kompasring gezet worden. 


The centre with the new compass loosely pinned to it.

Het middenstuk met het nieuwe kompas er losjes opgespeld. 

The first two rows of borders are in different stages of completion, with the repetition mostly done.
In the second row of borders, each border has 86 of those leaves. 

De eerste twee series randen bevinden zich in verschillende stadia van volooiing. De herhalingen zijn grotendeels klaar. In de tweede serie randen zitten per rand 86 blaadjes. 

Now that I'm happy with my colours for LE, I can continue.

Nu ik tevreden ben over de kleuren van LE, kan ik weer verder.


Purple berries? Burgundy berries? Which broderie perse flower? Still choosing as I go along.

Paarse besjes? Bordeauxrode besjes? Welke broderie perse bloem? Ik ben ondertussen nog steeds an het kiezen. 


I ordered some of the new 80 wt Aurifil applique thread and I love it. For now I have three colours, but more will be added soon. It is very fine, but very easy to use, and it doesn't tangle or knot.

Ik heb een paar klosjes van het nieuwe Aurifil 80 garen besteld en ik vind het erg fijn. Ik heb nu drie kleuren maar er komen er snel een paar bij. Het is heel dun, maar heel makkelijk in gebruik. Het gaat niet in de knoop. 

Highlight of the quilting year for me was Jane's visit. It was the first time we met and we spent such a lovely day in our garden, together with her lovely husband.

Hoogtepunt van het quiltjaar was voor mij het bezoek van mijn vriendin Jane uit Engeland. Het was de eerste keer dat elkaar ontmoetten en we hebben een heerlijke dag gehad in onze tuin, samen met haar lieve man. 

Me and my LE / Photograph copyright Alan N.
He took this photo of me holding my LE.

Jane admiring (I hope) my Heart's Desire blocks (design by Esther Aliu)Our new home is slowly receiving its badly needed TLC. We have now finished the sitting room and the settees arrived just before Christmas. We love how cozy it now is.

Ons nieuwe oude huis krijgt langzaam maar zeker zijn renovaties. We hebben nu de woonkamer af en de banken zijn vlak na de kerst gekomen. We vinden het heel gezellig geworden. 

We still need some more things on the walls and curtains, but we will get there at some point.

Er moet nog iets meer aan de muur en we hebben ook nog geen gordijnen, maar dat komt nog wel. 

Our main feature at the moment are these lovely panels which we found whilst out shopping for Christmas presents.

De blikvanger in de woonkamer is op dit moment deze twee panelen die we vonden terwijl we kerstcadeautjes kochten. 
This is the area where our home is situated. To the right of that highest tree in the middle, are two of our walnut trees.

Dit is het 'buurtje' waar we wonen. Rechts van die hoogste boom in hetmidden zie je twee van onze walnootbomen. 

Our home last month, when it was very foggy early one morning.

Ons huis vorige maand, toen het op een ochtend erg misting was. 

Unfortunately we lost our sweet tomcat Elvis two weeks ago. He was 11.5 years old when he passed away in my arms.

We hebben helaas twee weken geleden onze lieve kater Elvis verloren. Hij was 11,5 jaar oud toen hij in mijn armen stierf. 

This is my favourite photograph of him as a 12 week old kitten

Dit is mijn lievelingsfoto van hem, als klein jochie van 12 weken. 

We miss him so much.

We missen hem vreselijk. 

Back soon (I hope!) with more news of my different projects and what is happening in my life.

Tot gauw (hoop ik) met meer nieuws over mijn verschillende projecten en over wat er in mijn leven gebeurt.
7 comments:

Bunny said...

Nice to see all the work you have been busy with between the beautiful home and the beautiful stitching. Very sad about Elvis too, it's hard to get used to a missing link around.
Keep going on your LE it's gorgeous.

Jane in Cumbria said...

I do hope you will carry on with your Heart's Desire too! Those blocks were so beautiful!

Unknown said...

Love your blog. Love those two panels you found, l love that type of painting. Your new home looks homely and warm. Great work on Hearts Desire.

Annelein said...

Wat ben je al ver met je LE. Leuk dat je weer een blogje hebt geschreven...

Anonymous said...

Heerlijk weer een blogje van je. Ik volg je ook wel op FB, maar een blogje nodigt mij meer uit om te reageren, dan FB. Je oude "nieuwe" huis wordt prachtig en ook je buurtje is heel fijn. Verder sterkte bij het verlies van Elvis. Wat een schattige foto en ja je mist zo'n heerlijk poezenlijfje toch. Je bent goed bezig met je LE en wat dapper om er ander geel in te doen. Veel werk, maar ja, als je tegen iets aan moet kijken wat je eigenlijk niet zo leuk vindt, dat is het ook niet. Nog een fijne zondagavond. Groetjes Wilma

Ageeth Dorsman said...

Ik heb uitgebreid genoten van je blog! Wat is je LE schitterend mooi aan het worden! En heel goed gekozen voor de okergele stof, al zal het enorm veel werk zijn geweest om alles te vervangen, maar met zo'n mega-project is het de moeite wel waard. Het okergeel geeft pit aan de quilt! Je huis vind ik een plaatje, en je uitzicht geweldig... die panelen zijn trouwens ook heel mooi voor aan de muur in je nieuwe huis (ik denk, dat ik wel weet, waar ze vandaan komen ;)). Het bezoek van Jane zal echt genieten zijn geweest, en soms lijkt het, alsof je elkaar al jaren kent als je contact hebt via FB of blogs, terwijl je elkaar nog nooit in het echt hebt gezien....
Ik ga deze week eens even jouw blog in mijn leeslijst zetten, want het is heel inspirerend.
Groetjes van Ageeth.

Glenda said...

Lovely to visit here again, I must agree that FB is so much quicker, but I do miss reading your blog and I have not seen any paintings for such a long time, I did say when you were moving you would be to busy to do much else than look after your beautiful big big garden LOL. Your lounge looks so so cozy well worth all you went through to get to this stage even to the soot!!! Hugs Glenda