Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 25 April 2014

Dear Jane & Garden

We had a thunderstorm with big hail stones and rain yesterday and I was worried about the beautiful flowers in our garden.
We hadden gisteravond een flinke onweersbui met grote hagelstenen en regen, en ik was bezorgd over de mooie bloemen in onze tuin. 

Wat a relief to find the new purple aquilegia undamaged this morning:
Wat een opluchting om vanmorgen de nieuwe paarse akelei onbeschadigd aan te treffen: 

And also the violets were still there
En de bosviooltje waren er ook nog

The pansies did suffer a lot (too sad to show you a picture) but there are still lots of buds, so I will do my best to get them going again.
De grote violen hebben wel flink geleden (te zielig om er foto's van te laten zien) maar er zitten nog genoeg nieuwe knopjes aan, dus ik doe mijn best om ze weer aan de gang te krijgen. 


I also finished two Dear Jane blocks:
Ik heb ook weer twee Dear Jane-blokjes gemaakt: 

B11 - Melissa's Cross, using fabrics from my own stash
B11 - Melissa's Cross, gemaakt van mijn eigen stofjesand B3 - Mirror Image, also using my own fabrics.
en B3 - Mirror Image, ook van mijn eigen stofjes.

I received an envelope with a Dear Jane contribution from my friend Carla this afternoon. Perfect timing, just before the weekend, and our new King's Day which is now on the 27th of April (our King's birthday) instead of 30th of April (our former Queen Mother's birthday). This year it will be celebrated a day early, on the Saturday.
Thank you, Carla!

Vanmiddag ontving ik een envelop met een Dear Jane-bijdrage van mijn vriendin Carla. Perfecte timing, net voor het weekend, en vlak voor onze nieuwe Koningsdag. Het is even wennen dat het niet meer op 30 april is. En dit jaar al helemaal, omdat het op zaterdag wordt gevierd.
Dank je wel, Carla!


And I 'found' some more cream-on-cream background fabrics at my favourite quiltshop Samsara Quilting in Lisse today. My weekend is all sorted! :o)
Ik heb vandaag ook nog wat crème-op-crème achtergrondstofjes 'gevonden' bij mijn favoriete quiltwinkel Samsara Quilting in Lisse. Mijn weekend zit wel goed! :o)

It is easier said than done to decide that each block will have differen fabrics. The dusky pinks and burdundy's are not too hard to find (with help from my friends), but the creams are more difficult.

So fabric manufacturors, please get to work to make some more pretty creams for my Dear Jane :o)

Het is makkelijker gezegd dan gedaan om te besluiten dat alle blokjes gemaakt zullen worden van verschillende stofjes. De oudroze en bordeaux stofjes zijn niet zo moeilijk te vinden (met hulp van mijn vriendinnen), maar de crème stofjes zijn een stuk lastiger. 

Dus stoffenproducenten, ga braaf aan het werk en maak wat mooie crème stofjes voor mijn Dear Jane :o)  

Thank you so much for all your kind comments on my previous posts and garden pictures.
And welcome to my new followers.
Dank jullie wel voor jullie lieve berichtjes over mijn vorige blogjes en tuinfoto's. 
En welkom voor mijn nieuwe volgers. 


Wishing you all a lovely weekend and for my Dutch followers and visitors: wishing you a lovely first King's Day.
Ik wens jullie een fijn weekend, en voor mijn Nederlandse volgers en bezoekers: een fijne eerste Koningsdag gewenst.


No comments: