Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 6 April 2014

Patchwork & Quiltdagen Rijswijk

Today I visited the "Patchwork & Quiltdagen" quiltshow in Rijswijk together with my friend Carla (no blog).

Vandaag ben ik naar de "Patchwork & Quiltdagen" in Rijswijk geweest, samen met mijn vriendin Carla (geen blog).

The majority of the quilts on show was quite modern, but we managed to find quite a few which we liked. First of all these three quilts bij Jacqueline de Jonge:

De meerderheid van de quilts die er hingen waren vrij modern, maar we hebben er toch een aantal gevonden die we mooi vonden. 
Allereerst deze drie quilts van Jacqueline de Jonge:  
I took a few detail images of this quilt, because the quilting was so beautiful...

Ik heb een paar detailfoto's gemaakt van deze quilt, omdat hij zo mooi was gequilt... 


... and also to show the beautiful combination of batik fabrics with 'ordinary' fabrics. 

... en ook om de prachtige combinatie van batiks met gewone stoffen te laten zien.


There were quite a few art quilts on show.

Er hingen vrij veel art quilts. 

My favourite was this tryptich by Erica van den Berg called  "Aarde" ("Earth")

Mijn favoriet was dit drieluik van Erica van den Berg, met als titel "Aarde". 

And this beautiful piece by Ineke van Unen called "Vrijheid 2" ("Freedom 2")

En dit prachtige stuk van Ineke van Unen, "Vrijheid 2". 

It was only about A4 size.

Hij had ongeveer het formaat van een A4. 

This purple beauty was stitched by Claudia Kreuzig from Germany and is called "Geißblatt" (honeysuckle)

Deze paarse schoonheid werd gemaakt door Claudia Kreuzig uit Duitsland en heet "Geißblatt" (kamperfoelie)

I took a detail photo to show the wonderful quilting, using the colours in the fabrics.

Ik heb een detailfoto gemaakt om het prachtige quiltwerk te laten zien, dat gebruik maakte van de kleuren in de stoffen.

And this art quilt by Heide Stoll-Weber from Germany was called "Rock Formation I".

En deze art quilt van Heide Stoll-Weber uit Duitsland heette "Rock Formation I".

I was impressed by the pale fabrics, which received their detail through the clever quilting.

Ik was onder de indruk van de lichte stoffen, die door het slimme quilten meer contrast kregen.


And of course I have to show you my new stash. Some cream, pink and burgundy fabrics for my Dear Jane:

En natuurlijk wil ik jullie mijn nieuwe stofjes laten zien. Een paar crème, roze en bordeaux stofjes voor mijn Dear Jane:


And a few fabrics to add to my stash of reproduction fabrics for different projects:

En een paar stofjes voor mijn verzameling reproductiestoffen voor verschillende projecten:

I hope you enjoyed my little tour around the quiltshow.
Until next time with news about my own projects.

Ik hoop dat je hebt genoten van de kleine rondleiding door de quilttentoonstelling.
Tot de volgende keer, met nieuws over mijn eigen projecten. 
7 comments:

Ineke said...

Dat was echt een dag genieten van prachtige quilts! Heel knap wat mensen van stofjes kunnen maken en aan sfeer kunnen weergeven. En een mooie aanvulling voor je stofjesverzameling.

Karen - Quilts...etc. said...

it is always fun to go to a show when they have vendors and you can look through the fabric and the supplies as well as seeing the quilts. I like those first three quilts that you show very much.

Giovanna said...

It looks like a great show - some spectacular quilts there. I like your new stash :-)

Susan said...

Great new stash. Thanks for sharing the show with us. All the quilts are beautiful.

Corina said...

Wat leuk dat we even mee mogen genieten! Mooi hoor! Veel plezier met je mooie stofjes!

Bunny said...

Wow Anne Marieke thanks fos sharing some beautiful photos of the quilts they are so interesting. Love the art quilts too some with such simplicity. Of course it's always fun to add to your stash.
Hugs Bunny

Glenda said...

Thanks for sharing your quilt show visit Anne Marieke I liked the quilt using the taupe shades of fabric, especially up close and seeing the quilting. Thanks for sharing. Love the stash collection you came home with LOL. As always Glenda