Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 30 April 2014

WOW: Still Dear Jane & Garden Photographs

For WOW this week, I completed another block for my Dear Jane quilt, one of the burgundy/cream ones:
Voor WOW heb ik deze week weer een blokje voor mijn Dear Jane afgemaakt, een van de bordreaux-crème blokjes: 

My layout will be a Trip Around the World, with burgundy and dusky pinks, and burgundy/cream and dusky pinks/creams for contrast. This is a burgundy/cream one, which is called "B9 - Tinker Toy".
It will be in the 9th position on the second row (that is what B9 means).
Mijn indeling wordt een 'Trip Around the World", met bordeaux en oudroze, en bordeaux/crème en oudroze/crème voor contrast. Dit is een bordeaux-crème blokje, "B9 - Tinker Toy". Hij komt op de 9e plaats op de tweede rij (dat is wat B9 betekent). 

I did some more photography in the garden yesterday. First quite early to catch the dew drops on the plants and flowers:
Ik heb gisteren weer wat in de tuin gefotografeerd. Eerst vrij vroeg om de dauwdruppeltjes op de planten en bloemen te 'vangen': 

Don't the dew drops just look like pearls?
De dauwdruppeltjes zijn toch net pareltjes? And later in the day I had another session after it had rained for a few hours: 
En later op de dag heb ik nog een sessie gehouden nadat het een paar uur had geregend:


I have dug out some more projects to 'borrow' fabrics for my Dear Jane project. So much fun to find all the burgundy, pink and cream treasures in my stash. Since I only need small pieces for the DJ blocks (they are 4.5 inch square) I'm not wreaking too much havock on my other projects.
Ik heb weer wat projecten tevoorschijn gehaald om stofjes te 'lenen' voor mijn Dear Jane. Het is zo leuk om alle bordeaux, oudroze en crème schatten te vinden in mijn voorraad stoffen. Ik heb maar kleine stukjes nodig (de blokjes zijn ongeveer 11.5 cm in het vierkant). Ik doe de andere projecten dus niet te veel 'geweld' aan :o) 

Now I will link this post to Esther Aliu's WOW. If you want to see some inspirational needlework, make yourself a cuppa and visit Esther's WOW page, where many stitchers from all over the world write about their adventures.
Nu ga ik dit blogje koppelen aan Esther Aliu's WOW. Als je inspirerend handwerk wilt zien, maak een een kopje koffie of thee en bezoek Esther's WOW pagina, waar handwerksters van over de hele wereld schrijven over hun avonturen.

3 comments:

Karen - Quilts...etc. said...

love how you captured the raindrops on your plants - very pretty photos

Bunny said...

Your photography is just amazing. Love how you captured the raindrops. What kind of camera and lens did you use. Do you also have photoshop to play with photos.
Hugs oh your Dear Jane will be gorgeous. Bunny

Giovanna said...

Lovely pictures! And you've been making lots of lovely blocks too, well done.