Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 27 April 2014

Dear Jane & A Stroll in the Garden After the Rain

Two more Dear Jane blocks are done.
The above one is A13 - "Starlight Starbright"
The pink fabric is a gift from my friend Carla.

Er zijn weer twee Dear Jane blokjes klaar. 
Hierboven is A13 - "Starlight Starbright", met een roze stofje dat ik van mijn vriendin Carla heb gekregen. 


Today's rainy afternoon produced B13 "Four Corner Press"
Een regenachtige zondagmiddag heeft vandaag B13 "Four Corner Press" opgeleverd.

After which I took the camera into the garden, because the sun came out and I just love the raindrops on the flowers and plants:
En daarna ben ik met de camera de tuin ingegaan, omdat de zon doorkwam. De druppels op de bloemen en planten vind ik zo mooi: 


The droplets look like pearls on this hosta leaf.
De druppelts lijken wel pareltjes op dit hostablad. 


I loved the droplet that was held by two dicentra flowers.
Het druppeltje dat werd vastgehouden door twee gebroken hartjes bloemen vond ik zo mooi.


Those raindrops are quite heavy when you are a violet.
Die druppels zijn best zwaar als je een viooltje bent. 


One of my birthday aquilegias after the rain.
Een van mijn verjaardags-akeleitjes na de regen. 


This violet self-seeded in a container with something totally different. And is still in flower. So pretty.
A gift from Mother Nature.
Dit bosviooltje heeft zich uitgezaaid in een pot met iets totaal anders. En het bloeit nog steeds. Zo mooi. Een cadeautje van Moeder Natuur.

I loved the shape of the big droplet.
Ik vond de vorm van die grote druppel zo mooi. 

And after all that, I am trying to solve this puzzle:
En na dat alles probeer ik dit puzzeltje op te lossen: 

Dear Jane C5 "Eye of the Cyclone"

Dear Jane really has captured my imagination. My other projects are sadly neglected at the moment.
Dear Jane heeft me echt in haar ban. Mijn andre projecten worden op het moment een beetje verwaarloosd.

4 comments:

Helen said...

DJ certainly can be very addictive,looking beautiful .

Every Stitch said...

Beautiful garden photos - you must be loving Spring! I love your DJ blocks and completely understand it is so absorbing.

Ieke78 said...

Je gaat snel met die blokjes van Jane! Leuk hoor!

Ann said...

Mooie DJ blokjes! Ze zijn verslavend hé? :-) Ik kan er momenteel ook niet mee stoppen!
Groetjes,
Ann